Obavijest vlasnicima koštičavih voćaka 23.02.2016.

Relativno visoke temperature proteklih dana potaknule su kretanje vegetacije, te je na koštičavom voću  krenulo bubrenje pupova.

Upravo u fazi bubrenja pupova potrebno je provesti tretiranje protiv nekih bolesti koje napadaju koštičavo voće, kao što je šupljikavost lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila), monilijska palež cvijeta i grančica

 ( Monilinia spp.), kovrčavost lista breskve ( Taphrina deformans) i dr.

Voćarima preporučamo da nakon provedene rezidbe koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva), a prije samog kretanja vegetacije (najkasnije u fazi nabubrenih pupova) obave prskanje pripravcima na osnovi bakra (Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Champion, Champion flow SC, Cuprablau-Z, Cuprocaffaro 50 WP, Modra galica, Neoram WG, Nordox 75 WG, Rame Caffaro 32 WP).

Za suzbijanje navedenih bolesti, ali i prezimljujućih oblika nekih štetnika, kao što su jaja lisnih ušiju, jaja crvenog voćnog pauka i štitaste uši, bakrenim pripravcima može se dodati Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje ili se mogu koristiti  tvorničke kombinacije bakra s mineralnim uljima: Crveno ulje ili Modro ulje.

Pripravke na bazi bakra u koštičavom voću smiju se koristiti samo prije otvaranja pupova!

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis