Podsjetnik za poljoprivrednike – ostvarivanje prava na zelena plaćanja

Sukladno Programu izravnih plaćanja za razdoblje od 2015. do 2020. godine „zelena plaćanja“ dodjeljuju se u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja. Neki poljoprivredni proizvođači ispunjavaju sve uvjete vezane uz zelene prakse dok neki trebaju prilagoditi aktivnosti na svom gospodarstvu kako bi ostvarili prava na zelena plaćanja. Uvjeti za ostvarivanje zelenih plaćanja su provođenje zelenih praksi, a one uključuju:

  1. raznolikost usjeva
  2. postojanje ekološki značajne površine na poljoprivrednoj površini
  3. održavanje postojećih trajnih travnjaka.

Raznolikost usjeva odnosi se samo na oranice (ne na voćnjake, vinograde, trajne travnjake i trajne pašnjake). Ukoliko je ukupna površina oranica poljoprivrednog gospodarstva:

– manja od 10 ha, poljoprivredno gospodarstvo nije obvezno (u smislu zelenog plaćanja) imati više kultura

– između 10 i 30 ha, tada na tim oranicama moraju biti zasijana barem dva različita usjeva, s tim da glavni usjev ne smije zauzimati više od 75% tih oranica,

– veća od 30 ha, na oranicama  moraju biti zasijana barem tri usjeva, pri čemu glavni usjev ne smije zauzimati više od 75 % oranica, a dva glavna usjeva zajedno ne smiju zauzimati više od 95% oraničnog zemljišta. U tablici 1. može se provjeriti tko je  obveznik zelenih praksi.

Tablica 1.: Jeste li obveznik zelenih praksi?

Zelene prakse

Ako je površina oranica

Raznolikost usjeva

Ekološki značajne površine

Trajni travnjaci

manja od 10 ha

NE

NE

DA

Nije dozvoljena prenamjena niti preoravanje okolišno osjetljivih travnjaka na posebnim područjima unutar NATURA 2000 područja.

od 10 ha do 15 ha

DA

NE

veća od 15 ha

DA

DA

 

Ukoliko je ukupna površina oranica u poljoprivrednom gospodarstvu veća od 15 ha, tada na najmanje 5% obradivog zemljišta (oranica) treba održavati ekološki značajne površine.

Na mrežnim stranicama Savjetodavne službe, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nalazi se Brošura: „Program izravnih plaćanja u poljoprivredi 2015. – 2020. godine, Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ZELENO PLAĆANJE“ u kojoj je na primjerima pojašnjeno provođenje poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš. Brošura donosi odgovore na mnoga pitanja, uključujući raznolikost usjeva, održavanje trajnih travnjaka, što se podrazumijeva pod ekološki značajnim površinama i način izračuna površina koje su prihvatljive kao ekološki značajne površine.

mr. sc. Tatjana Međimurec
viši koordinator za ratarstvo

 

Pripremi za ispis