Obavijest maslinarima 10.11.2015.

Za vrijeme berbe maslina, bilo da se radi o ručnoj ili mehaniziranoj, dolazi do manjeg ili većeg oštećenja listova, grančica i velikih grana. Nastale rane predstavljaju otvoreni put za ulazak bakterije uzročnika bolesti raka masline (Psedomonas savastanoi) koja je sve prisutnija u maslinicima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon berbe preporučujemo izvršiti preventivnu zaštitu maslina protiv raka masline (Pseudomonas savastanoi) koja je ujedno zaštita i protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina).

U Republici Hrvatskoj registrirani pripravak za zaštitu od obje bolesti je Neoram WG.

U maslinicima koji se nalaze na položajima na kojima je češća pojava bolesti paunovo oko u jesenskim zaštitama može se koristiti pripravak Stroby WG (međutim pripravak nema registraciju i djelovanje na rak masline).

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis