Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 26.10.2015.

Vremenske prilike posljednjih  dana nisu pogodovale sjetvi ozimih žitarica, velike količine oborina onemogućili su ulazak na polja i obavljanje sjetve ozimina. Prema prognozama meteorologa idućih dana očekuju se stabilnije vremenske prilike.

Poljoprivredni proizvođači koji su obavili sjetvu ozimih žitarica i oni koji planiraju sjetvu istih trebaju voditi brigu i o mogućoj zakorovljenosti  usjeva. U jesenskom periodu zajedno s usjevom prezimljuju korovi iz skupina:

  1. širokolisnih korova s vrstama: priljepača, divlji mak, mišjakinja, jarmen, mrtva kopriva, čestoslavica, maćuhica, pastirska torbica, divlji mak..
  2. uskolisnih ili travnih korova koji većinom niču u jesen: slakoperka (paulj) – vrlo čest korov posljednjih godina u usjevima pšenice, divlja zob, vlasnjača (Poa), mišji repak.

Jedna od mogućnosti suzbijanja korova u ozimim žitaricama je u jesen nakon sjetve, a prije nicanja i u tom periodu herbicid svoju djelotvornost u tlu zadržava do proljeća.  Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove. 

Herbicidi koji se imaju dozvolu u RH za primjenu u ovom periodu su: Legato plus, Tolurex 50 SC, Herbaflex, Pendigan 330, Filon, Logran, Alister Grande.

Herbicid Axial 50 EC primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova (obična slakoperka, mišji repak, divlja zob) isključivo nakon nicanja žitarica (od dva lista žitarica pa sve do pojave zastavice). Osjetljiva faza korova su od 3 lista pa sve do pojave prvog koljenca.

Većina herbicida u ovom periodu mogu se primijeniti i nakon nicanja usjeva kada usjev ima 2-3 lista.

Preporučljivo je primjeniti herbicide nakon  nicanja usjeva (faza 2-3 lista) kada su doze niže što je  ekonomski i ekološki prihvatljivije.

Kod jesenske primjene herbicida temperature zraka bi trebala biti iznad 5°C, a najniže noćne vrijednosti temperatura trebale bi biti iznad 0°C.

Žitarice ne tretirati herbicidima u klijanju i nicanju.

 Svaku primjenu sredstva za zaštitu bilja upisati  u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN.142/12, članak 30. stavak 3).

Vesna Bradić, dipl.ing.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis