Obavijest maslinarima! 11.09.2015.

Upozoravamo maslinare da je na djelu  lokaliteta Splitsko-dalmatinske županije na kojim se prati brojnost maslinine muhe (Bactrocera oleae) u prvoj dekadi devetog mjeseca došlo do značajnijeg porasta broja štetnika.

Prema prikupljenim podacima s terena  zabilježen je vrlo jaki intezitet leta maslinine muhe na području Podgore i Makarske, jaki intezitet leta na lokalitetima  Krilo Jesenice, Žrnovnica, Kaštel Stari, Kaštel Lukšić, srednji intezitet na području  Kaštel Sućurca,  Hvara i Grohota dok se na ostalim područjima Marušići, Gustirna, Vrsine, Supetar, Dračevica i Vis bilježi  let  slabijeg inteziteta.

Klimatski uvjeti su optimalni za razvoj maslinine muhe te se očekuje daljnje povećanje njene brojnosti.

Na gotovo svim lokalitetima plodovi masline su u vrlo dobroj kondiciji te kao takvi optimalni za polaganje jajašaca, ostvarivanje zaraze a samim time šteta.

Maslinarima preporučujemo provođenje mjere suzbijanja.

Za suzbijanje odraslih jedinki maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod može se koristili metoda zatrovanih mamaca (Eco trapove, Succes bait ili atraktant Buminal s insekticidom) ili izvršiti tretiranje kompletne krošnje pripravkom na osnovi deltametrina         (trgovačkog naziva Decis 2,5 EC kojemu je karenca 7 dana). Nakon ostvarene početne zaraze mogu se koristiti pripravci na osnovi dimetoata (trgovačkog naziva Rogor 40, Calinogor, Perfekthion, Chromogor) strogo vodeći računa o karenci koja je 42 dana i prethodnom broju tretiranja( dopušteno je najviše tri tretiranja tijekom vegetacije).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu propisno zbrinuti.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis