Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 07.09.2015.

Od posljednje redovite preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 28 dana. Tijekom druge dvije dekade kolovoza i prvog tjedna mjeseca rujna dominiralo je vrlo toplo i psrno meteorološko razdoblje. Kišni dani su zabilježeni u dva kišna perioda kada smo oborine bilježili svakodnevno: od 16.-20. kolovoza, te ponovno od 4.-6. rujna o.g. (vidi Tablicu 1.)! Tada je najviše oborina padalo na lokalitetima u središnjem dijelu Županije (Orehovica, Belica, Novakovec) a nešto manje u zapadnom (Trnovčak) i istočnom dijelu (Donji Pustakovec).!

Tablica 1. Podaci o oborinama tijekom kolovoza i rujna u Međimurju (mjerni lokaliteti "iMetos"):

Mjerni lokalitet

Ukupno mm kolovoz

(16.-20.8.)

Ukupno mm  rujan

(4.-6.9.)

Ukupno oborina nakon 10.8. 2015.

Trnovčak

30,4

23,2

53,6

Belica

59,8

32,6

92,4

Novakovec

28,0

24,4

52,2

Orehovica

55,2

28,0

83,2

Donji Pustakovec

38,6

23,6

66,2

 

 U zadnjoj dekadi mjeseca kolovoza o.g. je započela berba ranijih sorata jabuka u plantažnim nasadima (npr. sorte gala i elatar), a tijekom narednih dana očekujemo početak berbe pojedinih vodećih sorata jabuke: npr. zlatni delišes, jonagold i jonagored. Berbu ostalih dominantnih sorata jabuka (npr. idared, braeburn, fuji) očekujemo u trećoj dekadi mjeseca rujna o.g.!

Budući je u danima nakon 16. kolovoza o.g. na svim mjernim lokalitetima u Međimurju pala količina oborina od 50 do 90 mm proizvođačima kasnih sorata jabuka (idared, braeburn, fuji i sl.) čiji urod namjeravaju čuvati u hladnjačama preporučujemo u narednim danima moguću zadnju zaštitu protiv skladišnih bolesti.  Prema iskustvima iz ranijih sezona dominantne bolesti uskladištenih plodova jabuka (npr. krastavost – Venturia, smeđa trulež – Monilinia, gorka trulež – Colletotrichum) se razvijaju i neposredno prije berbe u nasadima ako to uvjeti vlaženja i temperature dopuštaju.

Nakon 25. kolovoza o.g. pronalazimo simptome gorke truleži plodova jabuke (Colletotrichum spp.), naročito na sorti idared, a krajem ovog tjedna najavljuju se nove oborine!

Moguće je koristiti samo fungicide vrlo kratke karence, npr. Bellis DF (0,8 kg/ha) (Karenca za plodove jabuke koji se beru za hladnjače iznosi 7 dana).

*kod pripravka Bellis DF razlikujemo karencu kod jabuke za svježu potrošnju (tada je duža i iznosi 14 dana) i karencu namijenjenu jabukama iz nasada izravno u hladnjače (tada je kraća i iznosi 7 dana)!

U drugoj polovici mjeseca kolovoza o.g. zabilježen je slabiji let druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Prema iskustvima iz ranijih sezona jači napad ovog štetnika bilježili smo na lokalitetima u središnjem i donjem dijelu Međimurja, naročito u nasadima jabuke "okruženim" kukuruznim poljima koja su bila slabije kondicije zbog suše i visokih temperatura. U istom smo razdoblju zabilježili  slabiji let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i breskvina savijača (Cydia molesta). Iz tih razloga primjenu insekticida tijekom mjeseca rujna o.g. više u nasadima jabuke ne preporučujemo.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis