Obavijest vinogradarima! 03.08.2015.

Od zadnje preporučene preventivne zaštite protiv plamenjače i pepelnice proteklo je 10 dana. U tom razdoblju na praćenim lokalitetima palo je i preko 30 litara kiše. Dosadašnja zaštita je isprana, pa ukoliko to već nije učinjeno, preporučamo ponoviti preventivnu zaštitu protiv pepelnice (Erysiphe necator) i plamenjače (Plasmopara viticola)  vinove loze primjenom pripravaka na osnovi sumpora u kombinaciji s pripravcima na osnovi bakra.

U fenofazi omekšavanja boba i pojave šare preporučamo preventivna tretiranja zone grozda protiv uzročnika sive plijesni botriticidima na osnovi boskalida (trgovačkog naziva Cantus), ciprodinila i fludioksonila (trgovačkog naziva Switch 62,5 WG), fenheksamida (trgovačkog naziva Teldor SC 500) ili fluopirama (trgovačkog naziva Luna privilege).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis