Obavijest za koštičavo voće! 31.07.2015.

Breskva

u nasadima breskve potrebno je zaštiti plodove protiv truleži fungicidima kratke karence kao što su  Luna Experience ( 3 dana) , Signum , Teldor SC 500 ( 3 dana) i  Indar  5 EW (3 dana),  te Switch 62,5 WG ( 7 dana), Difcor ( 7 dana ), Nativo 75 WG, Teldor 500 SC, Chorus 50 W

 
 

Radi leta breskvinog savijača potrebno je izvršiti tretiranje protiv nametnika insekticidima kratke karence  Decis 2,5 EC , Affirm  7 dana, Coragen 20 SC 14 dana, Avaunt EC ,  Runner 240 SC ( 7 dana), Sumialfa 5 FL.

Višnja

Nakon završene berbe plodova potrebno je izvršiti zaštitu lisne mase protiv gljivice uzročnika kozičavosti višnje (Blumeriella jaapii) fungicidom kojem je aktivna tvar mankozeb ili fungicid Luna experience.

Šljiva

Zabilježen je let šljivinog savijača ( Cydia funebrana) kojeg je potrebno suzbiti da ne bi došlo do oštećenja plova „crvljivosti“ koji su kasnije podložni napadu sekundarnih parazita, a to je gljivica  uzročnik truleži plodova.  Protiv šljivinog savijača dozvoljeni su insekticidi Coragen 20 SC (karenca 14 dana). Protiv truleži plodova ( Monillinia)   Signum ,Nativo 75 WG,  Indar  5 EW, Teldor SC 500 i Switch 62,5 WG 7 dana karenca, Topsin M 500 SC, Chorus 50 WG.

Voditi računa o dozvoljenom broju korištenih sredstava!

 Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!

 Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis