Obavijest voćarima! 31.07.2015.

U nasadima jabuka i krušaka izvršiti  zaštitu protiv jabučnog savijača(Cydia pomonella) upotrijebiti jedan od pripravaka: Runner 240 SC,  Madex, Calypso  SC 480, Mospilan 20 SP,  Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka ( Panonychus ulmi) i ako se nađe više od 6 pauka po listu primijeniti jedan od akaricida: Zoom 11 SC, Envidor SC 240,  Demitan, Vertimec 018 EC ili Kraft.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo  i izvršiti zaštitu jednim od preventivnih ili kontaktnih fungicida  protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis):  Chromodin S-65, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan  80 WG, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP .

Proizvođačima šljiva  preporučujemo   primjenu insekticida protiv  šljivinog savijača (Cydia funebrane) u kasnijim sortama dozrijevanja. Primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Kaiso.

Proizvođače višanja i trešanja savjetujemo da izvrše  zaštitu kontaktnim fungicidima protiv uzročnika  kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koja se očituje u vidu ljubičastih pjega na listu, žućenju  i opadanju lista. Upotrijebiti jednim od fungicida: Chromodin S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb,  Cadillak 80 WP, Pinozeb M-45.

Upozoravamo i na pojavnost eriofidnih grinja na  vršnim listovima novo izraslih mladica.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis