Obavijest ratarima! 31.07.2015.

Ukazujemo na mogućnost rješavanja višegodišnjih korova na njivama nakon žetve žitarica. Tim postupkom znatno će se  smanjiti brojnost, osobito višegodišnjih korova (pirika, divlji sirak, slak, osjak) ali i svih ostalih korova.

Preporučujemo primijeniti neselektivni  herbicid na osnovi aktivne tvari glifosat: Cidokor, Glyphogan  Herkules  super, Boom effect, Total 480 SL,Dominator i dr.

Navedeni herbicidi  ulaze u biljku putem zelenih dijelova biljke i treba ih primijeniti kad korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm.

Nakon tretmana površina se ne bi trebala obrađivati 21dan.

Dozu pripravka treba odrediti prema vrstama korova zastupljenim na dotičnoj parceli.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr         

 

Pripremi za ispis