Obavijest vinogradarima! 27.07.2015.

U skladu sa stadijem vinove loze i vremenskim prilikama zadnjih tjedan dana preporučamo obaviti zaštitu vinove loze protiv pepelnice i botritisa. Peronospora nam više ne bi trebala predstavljati problem, iz razloga što infekcija nije moguća nakon što bobica dosegne 2/3 veličine karakteristične za sortu.

Zadnjih nekoliko tjedana bilježimo vrlo toplo i sparno vrijeme koje nam ubrzava zriobu bobica pa očekujemo raniju berbu te upozoravamo poljoprivrednike da paze na karencu ( minimalan broj dana koji treba proći između zadnjeg korištenja pesticida i berbe)  koja za vinske sorte nije jednaka kao za stolne.

Protiv pepelnice možemo koristiti sumporne pripravke. Pri tom treba paziti da temperatura ne prelazi 25°C jer sumpor pri tim temperaturama postaje fitotoksičan. Karenca za sumporne preparate iznosi 35 dana za vinske sorte.

Tamo gdje je pepelnica prisutna prednost dajemo tvorničkim pripravcima kao : Crystal ( K-28 d), Nativo WG (K-28 d), Domark ME (K-35 d), Collis (K-28d), Postalon (K-35 d), Luna experience SC ( K-14 d), Dynali ( K-21d) ili Talendo ( K-28 d).

Radi očuvanja lisne mase i očvršćivanje bobica preporučamo koristiti bakrene pripravke. Karenca za bakrene pripravke iznosi 35 dana.

Obzirom na vremenske prilike i fenofazu vinove loze moguće su zaraze i botritisom pa preporučamo tretirati samo zonu grožđa nekim od botriticida kao: Switch (K-21 d) , Teldor SC 500 ( K-21 d), Pyrus ( K – 28 d), Cantus ( K-28 d).

Zbog vrlo visokih temperatura, i velikih temperaturnih šokova moguće je koristiti neke od biostimulatora  na osnovi aminokiselina. Aminokiseline su sastavini dio proteina iz kojih su izgrađene sve stanice. Biljka je sama sposobna stvarati aminokiseline, no mi ih trebamo dodavati u onim trenucima kada je sinteza aminokiselina od strane biljke oslabljena ili onemogućena. Važno ih je dodavati za vrijeme intenzivnog vegetativnog porasta, formiranja i rasta plodova te pri nepovoljnim vremenskim prilikama kao što su suša, tuča, mraz i sl. Svaka od dvadesetak aminokiselina ima specifičnu ulogu, a zajednička im je stvaranje otpornosti biljke na nepovoljne uvijete i brži oporavak nakon bilokakvih oštećenja. Danas se u poljoapotekama nalaze pripravci pod različitim nazivima.

Obzirom na obavezu pridržavanja načela integrirane zaštite važno je pratiti ograničenja za upotrebu vezano uz svaki fungicid i insekticid, a koja su naznačena na etiketi svakog preparata i u „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa“.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

                                                                                                             
Martina Borić dipl.ing.agr.
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis