Obavijest proizvođačima povrća! 24.07.2015.

Tijekom obilaska terena, na površinama zasađenim sa tikvicama zamijećena je pojava štetnika, najviše tripsa i crvenog pauka, te štitastog moljca. Vremenski uvjeti pogoduju razmnožavanju štetnika te upozoravamo povrtlare da izvrše pregled usjeva i pristupe zaštiti ovisno o štetniku!

Tikvice: sredstva za suzbijanje tripsa i štitastog moljcaActara 25 WG (K 3 dana), Decis 2,5 EC ( K 3 dana);  te akaricid za koprivinu grinju Kraft 18 EC ( K 3 dana).

Krastavac: insekticidi za suzbijanje tripsa- Actara 25 WG (K 3 dana), Decis 2,5 EC ( K 3 dana), Mospilan 20 SP ( K 3 dana), Kraft 18 EC ( K 3 dana), Laser( K 3 dana), Vertimec 018 EC ( K 3 dana). Suzbijanje štitastog moljca; Actara 25 WG (K 3 dana), Decis 2,5 EC ( K 3 dana),Confidor SL 200  ( K 3 dana), Direkt ( K 3 dana) , Karate zeon ( K 3 dana).  Akaricid za suzbijanje korivine grinje: Vertimec 018 EC ( K 3 dana), Kraft 18 EC ( K 3 dana), Apollo 50 SC ( K 7 dana).

Lubenica i dinja: akaricidi za suzbijanje koprivine grinje su Vertimec 018 EC ( K 3 dana), Kraft 18 EC ( K 3 dana), Zoom 11 SC .

Bolesti koje se trenutno mogu javiti na usjevima iz porodice tikvenjača su uglata pjegavost,  plamenjača i  pepelnica! Dozvolu u tikvenjačama za bolesti imaju Fond 12 E ( K 14 dana)- pepelnica  i  Quadris ( K 3 dana)- plamenjača, pepelnica i pjegavost lista i trulež stabljike, te pepelnica.

Tikvice : plamenjačaKarathane gold 350 EC ( K 3 dana), Dithane DG neotec,  Infinito, Neoram, Ranman 400 SC; pepelnica – Nativo, Ortiva, Stroby , Crystal.

Lubenica; pepelnicaKarathane gold 350 EC ( K 3 dana), Nativo 75 WG, Nimrod 25 EC, Stroby WG, Topas 100 EC, Crystal; plamenjačaAliette Flash, Avi WG, Champion flow SC, Infinito, Proplant, Ranman 400 SC, Antracol WG 70.

Pridržavati se uputa na etiketi korištenog sredstva, poštivati karencu, tretirati u vrijeme kad pčele ne lete, voditi redovito evidenciju zaštite bilja o svim korištenim sredstvima!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis