Obavijest poljoprivrednicima 24.07.2015.

Jednogodišnji i višegodišnji korovi  na strništima nakon žetve žitarica, na nepoljoprivrednim površinama (okućnice, oko gospodarskih objekata, po rubovima staza, uz ograde),  na ugaru (površine koje su na „odmoru“), prije pripreme tla za sjetvu/sadnju usjeva i nasada , te prije obnove travnjaka, livada i pašnjaka,  mogu se suzbiti primjenom totalnih herbicida (uništavaju podzemni i nadzemni dio korova) na osnovi aktivne tvari glifosata:

CIDOKOR SL

HERKULES SUPER

GLYPHOGAN

BOOM  EFECT SL

CLINIC SL

DOMINATOR SL

COSMIC SL

DOMINATOR SL

COSMIC SL

GLYFONOVA

GLYFOS SL

TOTAL 480 SL

GALLUP 360

Primjenjuju se u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i 4-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova u 200-400 (600) l vode/ha ili 1,5-2 l/ha za jednogodišnje i 2-6 l/ha za višegodišnje korove uz primjenu 100-200 l vode/ha.

Za tretiranje manjih površina (okućnice, po rubovima staza, uz ograde…) dozvoljeno je tretiranje leđnim prskalicama. Za suzbijanje jednogodišnjih korova 1% koncentracija (100ml/10 l vode), za suzbijanje višegodišnjih 2% koncentracija.

Primjenjuje se na ugaru u količini 5l/ha uz utrošak vode od 200-300 l/ha.

OXALIS

ROUNDUP BIAKTIVE

kao prethodni, te 3-5% stajaće vode i kanali; 2-4% suzbijanje korova na pojasevima uz ceste; 0,5-1% za održavanje niskog rasta korova na pojasevima uz ceste

CLEANESS

25ml/m² jednogodišnji korovi; 36 ml/m² višegodišnji korovi – dvorišta, staze, terase, rubovi cesta i dr.

Sredstva se primjenjuju kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu tj. kod visine 15-40 cm, pred cvatnju ili u cvatnji kad je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.

Šest sati nakon primjene ne smije pasti kiša, jer u protivnom djelotvornost može biti smanjena.

Obrada i priprema tla moguća je 5-14 dana nakon prskanja (ovisno o preparatu).

Višegodišnji pašnjaci tretirani u jesen ne smiju se sijati do sljedećeg proljeća.

Dozvoljena je jedna primjena u vegetaciji.

Svi pripravci nisu registrirani za sve namjene stoga prije upotrebe treba detaljno pročitati priloženu uputu za primjenu.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis