Obavijest vinogradarima 18.07.2015.

Prema najavama prognostičara tijekom idućeg tjedna na području Šibensko-kninske županije očekuju su visoke dnevne temperature zraka od 35-40 C. Kako bi se smanjio negativni utjecaj visokih temperatura, suše i stesa preporuča se tretiranje nasada jednim od  pripravaka koji sadrži aminokiseline: : Drin, Kendal, Megafol, Polyamin, Siapton.

Vinogradari koji na grožđu imaju simptome pepelnice a radi smanjenja šteta,  i sprečavanja daljnjeg širenja zaraze mogu izvršiti tretiranje zone grožđa jednim od pripravaka: Crystal, Postalon, Talendo, Vivando, Stroby, Dynali.

Tretiranje vinograda sumpornim pripravcima u uvijetima visokih temperature se ne preporuča.

Na opažačkim punktovima na području Primoštena i dalje se bilježi pojačan let pepestaljostog grozdovg moljaca (Lobesia botrana).

Preporuča se pregledavati grozdiće, te ukoliko se utvrdi pojava gusjenica (30 na 100 grozdića)  primjeniti jedna od pripravaka: Avaunt 15 SC, Affirm, Coragen 20 SC, Laser.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09. 2015. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela 13:00-15:00.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                         

 

Pripremi za ispis