Obavijest voćarima! 13.07.2015.

Proizvođačima jabuka i kasnijih sorti krušaka preporuča se zaštita protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.), a proizvođačima jabuka i protiv pepelnice (Podosphaera leucotericha) slijedećim pripravcima:

Od pripravaka za zaštitu od fuzikladija koristiti: Delan 700 WDG, Antracol WP 70, Dithane, Polyram DF, Captan 80, Folpan 80 ili Mankozeb.

Od pripravaka za zaštitu od pepelnice koristiti Stroby WG, Zato 50 WG ili Nativo 75 WG.

U nekim voćnjacima zamijećena je značajna prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Ako se pregledom voćaka utvrdi njegova prisutnost zaštitu obaviti jednim od slijedećih akaricida: Mitac-20, Tronic-20, Acarstin, Vertimec ili Demitan.

Zabilježen je i let druge generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) pa savjetujemo zaštitu protiv istih jednim od slijedećih pripravaka: Mospilan 20, Coragen 20, Calypso 480, Affirm, Pyrinex 250, Runner 240 ili sl.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Inex, Citowett, Sandovit, Trend 90, Etalfix Pro, Ranman activator ili mineralno svijetlo ulje.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis