Obavijest proizvođačima tikvenjača 06.07.2015.

Za četvrtak 09.07.2015. meteorolozi najavljuju pljuskove. Vlaga u usjevu uz povoljne temperature pogoduje razvoju bolesti tikvenjača. Tijekom srijede provesti zaštitu usjeva.

Za zaštitu od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), truleži stabljike (Didymella brionae) i pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea) koristiti jedan od fungicida:

Ranman 400 SC (plamenjača; krastavac, lubenica, dinja, tikva, tikvice; K- 3 dana)

Ranman top (plamenjača; krastavac, dinja; K-3 dana)

Quadris (plamenjača; trulež stabljike, krastavac, lubenica, dinja, buča; K-3 dana),

Ortiva (plamenjača,pepelnica; krastavci, tikvice, tikva; K- 3 dana)

Equation PRO (plamenjača; krastavac, dinja, tikvica K- 7 dana)

Crystal  (pepelnica; dinja, lubenica, tikva, tikvice; K-7 dana)

Nimrod 25 EC (pepelnica; krastavac, lubenica,bundeva,dinja; K-7 dana).

Paziti na karencu ovisno o periodu do berbe.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis