Obavijest proizvođačima povrća! 06.07.2015.

Porast temperature početkom tjedna  kao i najave za „vruče“ ljeto, svakako će pogodovati pojavi štetnika kod uzgoja paprike i  patlidžana na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Stoga upozoravamo proizvođače da  prate pojavu štetnika. Pregledom u zaštićenom prostoru nailazi se na jake pojave tripsa te lisnih ušiju.

Pojavu tripsa na paprici  najlakše je uočiti u cvijetu ili postavljanjem plavih ljepljivih ploča.Za sada nije točno propisan kritičan broj za ove štetnike u paprici (u literaturi se spominje  tjedni ulov 10-15 tripsa po ploči).  Kod jake pojave potrebno je vršiti tretiranje jer se štete očituju na plodu u vidu smeđih oštećenja poput mrežice

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) je jedan od najznačajnijih štetnika na paprici.

 Ovaj štetnik čini i velike štete proizvođačima paprike u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gusjenice  se ubušuju u plodove paprike i takav plod  podliježe napadu truleži.

Na paprici i rjeđe na patlidžanu se može javiti i žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera )i neke druge vrste sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima.

Lisnih uši (Aphididae) mogu činiti štete na paprici i ( osobito u zatvorenom prostoru) i patlidžanu .

Na patliđanu problem mogu činiti kurupirove zlatice i za visokih temperatura česta je pojava grinja.

Na parlidžanu  veče probleme mogu činiti krumpirove zlatice i u toplijim .

Za suzbijanje štetnika u paprici i patlidžanu navedeni su insekticidi u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Namjena

Karenca/dani

Dozvole

Tiametoksam

Actara 25 WG

lisne uši

3

Paprika na otvorenom, patlidžan

 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice,sovice

 

         

  3

paprika u zaštićenom prostoru

patlidžan i zaštićeni i otvoreni prostor

Tiakloprid

Calypso SC 480

lisne uši

 

3

paprika, patlidžan

Imidakloprid

Dali

 

 

 

Kohinor 200 SL

lisne uši,staklenički štitasti moljac,krumpirova zlatica

lisne uši,staklenički štitasti moljac,tripsi

7

paprika,patlidžan

 

 

 

patlidžan

Deltametrin

Decis 2,5 EC

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac,sovice,lisne uši,stjenice

3

paprika i patlidžan na otvorenom

Alfa-cipermetrin

Fastac  10 EC

lisne uši,staklenički štitasti moljci,sovice

7

paprika i patlidžan

Lambda-cihalotrin

Karate zeon

insecti koji grizu i sišu,štitasti moljac,lisne uši

3

paprika i patlidžan

Abamektin

Vertimec 018 EC

Kraft 18 EC

pauci,minirajuće muhe,  trips

3

paprika,patlidžan

Spinosad

Laser

kaliforniski trips

7

paprika

Lufenuron

Match 050 EC

kukuruzni moljac

7

paprika i patlidžan zatvoreni prostor

Acetamipirid

Mospilan 20 SP

lisne uši,tripsi

7

paprika

Pirimikarb

Pirimor

lisna uši

14

paprika

 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

 

1

 

paprika i patlidžan,

zatvoreni prostor

Emamektin benzoat

Affirm

žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčic, spodoptera

3

paprika i patlidžan

Indoksakarb

Avaunt EC

žuta kukuruzna sovica

3

paprika i patlidžan

Dimetoat

Rogor 40

lisne uši

21

patlidžan

Bacillus thuringiensis

Novodor

krumpirova zlatica

Nulta karenca

patlidžan

Azadiraktin

Neemazal-T/S

Lisne uši,štit.moljac

tripsi,krumpirova zlatica

Nema karence

Paprika, patlidžan

 

 

Za suzbijanje bolesti na paprici i patlidžanu ,  registriranih fungicidi  su navedeni su u tablici 2.

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Namjena

Karenca/dani

Dozvole

Tetrakonazol

Domark 40  ME

pepelnica

4

paprika

Trifloksistrobin

Tetrakonazol

Nativo 75 WG

peplnica

3

paprika

Krezoksim-metil

Stroby WG

pepelnica

3

paprika

patlidžan

Flutriafol

Pointer

pepelnica

1

paprika

Piraklostrobin

Boksalid

Signum

pepelnica

7

21

paprika

ljute paprike

Ciprodinil

Fludioksonil

Switch  62,5 WG

bijela trulež

siva plijesan

3

7

paprika

patlidžan

Fenheksamid

Teldor SC 500

siva plijesan

 

patlidžan

 

 

Bakarni spojevi

 

Neoram WG

 

 

Champion flow SC

bakterioze

 

antraknoze

 

plamenjača

 

 

14

paprika

 

patlidžan

 

patlidžan

 

 

 

Azoksistrobin

 

Quadris

koncentrična pjegavost

Pepelnica

Trulež korijena

3

patlidžan

Azoksistrobin

Difenkonazol

Ortiva top

pepelnica

7

patlidžan

Mankozeb

Dithane DG Neo Tec

Penncozeb 75 DG

gangrena korijenova vrata

plamenjača

30

patlidžan

 

Fosetil

Propamokarb

 

 

Previcur energy

gangrena korijenovog vrata

 

 

pytium

3 slatke sorte

21 ljute sorte

 

 

OVP

paprika presađivanja i nakon toga po potrebno lokalno

patlidžan primjena iza presađivanja i nakon toga po potrebno lokalno

 

Propamokarb

 

Proplant

gangrena korijenova vrata

 

pythium

 

 

 

3

Paprika (ne za rane sorte i ne za ljute papričice)

 

Patlidžan

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis