Obavijest proizvođačima koštićavih voćaka! 06.07.2015.

Koštićave voće ranijeg dozrijevanja već su u fazi berbe. Breskve već mjesec dana nalazimo na varaždinskoj tržnici.

U ljetnim mjesecima, oborine koje padnu zajedno sa velikim vrućinama mogu uzrokovati pojavu nekih od važnijih bolesti koštićavog voća.

Najčešće bolesti koje se javljaju na koštićavom voću u ovom periodu su šupljikavost lista ( Stigmina carpophilla), pepelnica ( Sphaerotheca), krastavost ( Venturia), smeđe truleži plodova (Monilinia) i hrđa ( Tranzcchelia) –najčešće na šljivi.

Obzirom na to da se kod ranijih sorata berba obavlja već jedno vrijeme, ne preporučamo tretirati takve nasade.

One voćke koje spadaju u takozvane kasnije sorte valja tretirati protiv navedenih bolesti gdje prednost treba dati pripravcima kraće karence, te tretirati samo nasade gdje se karenca može poštivati.

Protiv šupljikavosti lista na nektarini i breskvi koristiti površinske pripravke Captan 50 WP, Captan 50 i Kastor (K-21 d). Protiv pepelnice koristiti neki od slijedećih pripravaka: Chromosul 80, Kalinosul 80 ( K-14 d) WG, Sumpor SC 80  i dr.

Vrlo je važno provesti zaštitu protiv truleži ploda: Switch 62,5 WG (K-7d), Teldor sc 500 (K-3d), Nativo 75 WG(K-7), Luna Experience SC(K-3d), Signum DF(K-7d).

Breskvinog savijača i moljca pratimo pomoću feromonskih mamaka. U narednom razdoblju potrebno je usmjereno suzbijanje ovih štetnika insekticidima kraće karence kao : Affirm WG ili Runner SC –karence 7 dana, Mospilan ili Coragen karence 14 dana.

Suzbijanje druge generacije šljivinog savijača također pratimo feromonskim mamcima, a usmjerenu zaštitu provodimo u narednim danima gdje prednost dajemo pripravku Coragen SC karence 14 dana.

Suzbijanje uzročnika crvljivosti važno se suzbijati jer oni naknadno uzrokuju jaču pojavu truleži Monilinia.

Od 1.1.2014. svi proizvođači dužni su pridržavati se načela integrirane zaštite, prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća“ koja izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Sukladno tome potrebno je pratiti ograničenja navedena za pojedina sredstva.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

                                                                                                              Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis