Obavijest maslinarima! 01.07.2015.

Maslinare i dalje upućujemo na redovite preglede nasada na prisutnost i aktivnost maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis).  

Pregled nasada na prisutnost ovog štetnika obavlja se vrlo pažljivim vizualnim pregledima, otresanjem grana na bijelu podlogu, provjeravanjem ima li na plodiću uboda. PREMA POTREBI A OVISNO O INTENZITETU I VREMENU POJAVE ŠTETNIKA U POJEDINOM  NASADU TRETIRANJE PONOVITI.

Popis pripravaka u obavijesti od 08.lipnja 2015. Primjenom raspoloživih agrotehničkih mjera pospješiti razvoj ploda kako bi što prije prešao ovu izuzetno osjetljivu osjetljivu fazu do okoštavanja.

Za dodatnu zaštitu pčela insekticide primijeniti u doba dana kada pčele više ne lete a zatravljene maslinike prije aplikacije pokositi.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis