Obavijest voćarima 24.06.2015.

S obzirom na najavljene oborine, preporučujemo obavljanje zaštite usmjerene na sekundarno širenje  uzročnika krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis), uporabom  kontaktnih  fungicida :Captan WP 50,Delan SC 750,Merpan 80 WDG,Dithane M-45,Polyram ili Star 80,ili sistemičnim fungicidima:Indar 5 EW,Difcor,Score 250 EC, gdje je prisutna zaraza lista.

Za zaštitu koja uključuje i suzbijanje pepelnice, preporučujemo uporabiti: Stroby, Zato plus ili Tercel.

Počelo je  ubušivanje druge generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella), pa preporučujemo zaštitu jednim od insekticida: Affirm WG, Calypso 480 SC, Mospilan SP ili CoragenSC.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis