Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle 24.06.2015.

Nakon što je u prvoj polovici lipnja o.g. zabilježen jedan od najtoplijih početaka "ljetnog" razdoblja, od početka druge polovice ovog mjeseca najviše su dnevne temperature pale na vrijednosti između +17° i +25°C, a učestali su i kišni dani (vidi Tablicu 1.). Tako je na nekim mjernim lokalitetima u istočnom dijelu Županije (donje Međimurje) palo tijekom ovog mjeseca više od 100 mm kiše. Lokalno je u popodnevnim satima 20. lipnja o.g. zabilježena tuča različitog intenziteta!

 

Tablica 1. Količina oborina na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju od sredine mjeseca lipnja o.g.!

Lokalitet

Količina oborina po danima (mm)

Ukupno (mm)*

15.6.

16.6.

19.6.

20.6.

23.6.

Trnovčak

5,8

11,0

5,4

10,2

31,8

73,6

Novakovec

3,0

8,8

5,0

17,8

27,2

66,0

Belica

15,4

3,0

5,8

27,0

31,2

83,2

Orehovica

6,0

1,4

6,8

9,4

28,0

52,8

D.Pustakovec

31,8

0,6

5,8

40,6

26,0

107,2

*ukupno oborina mjernim uređajima "iMetos" od 1.6. do 24.6. 2015. u 6.00 sati!

 

U narednim danima očekujemo stabilnije razdoblje s porastom dnevnih temperatura zraka!  

 

Kao i proteklih sezona usjevi šećerne repe se na plodnijim tlima donjeg dijela Međimurja uglavnom nalaze u vrlo dobroj kondiciji, a nakon vrlo visokih temperatura zabilježenih u prvoj polovici lipnja o.g. zabilježene oborine su bile poželjne na većini polja u središnjem dijelu Međimurja, poglavito na tlima laganije teksture!

Zbog veće količine oborina krajem mjeseca svibnja i naknadno zabilježenih vrlo visokih temperatura zraka u prvoj polovici mjeseca lipnja, već smo registrirali primarne uvjete za prvu pojavu i razvoj pjegavosti lišća šećerne repe i cikle (Ramularia, Cercospora). Prvi simptomi ovih bolesti već se javljaju zadnjih tjedan dana na nezaštićenim usjevima cikle u središnjem dijelu Županije uz rijeku Dravu i Muru!

Obično se nakon prve pojave pjegavosti lišća na usjevima cikle i stočne repe ova bolest naknadno počinje javljati i na usjevima šećerne repe. Pjegavost i palež lišća repe se prvo pojavi na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se provodi tek nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, pa proizvođačima u narednom razdoblju preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno krajem mjeseca lipnja ili početkom srpnja o.g. obaviti prvu usmjerenu zaštitu.

Naredni najavljeni topliji dani uz moguće povremene pljuskove, jutarnje rose i povišenu vlagu zraka naročito pogoduju naknadnom ili epidemijskom razvoju lisne pjegavosti (Cercospora).

Zbog razvoja rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine benzimidazola, pri odabiru pripravaka za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe prednost dajemo pripravcima: Amistar Extra, Duett Ultra, Opera, Opus Team, Impact ili Pointer SC, Eminent EW, Sphere 535 SC, Indar 5 EW, Rias 300 EC i Artea Plus EC. Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

Usjeve cikle u pravilu ne tretiramo protiv ove bolesti. Moguće je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati pripravkom Quadris SC u količini do 1,0 lit./ha (karenca 35 dana) ili Dithane DG Neotec u količini do 2,1 kg/ha (karenca 30 dana).

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis