Obavijest proizvođačima luka 05.06.2015.

Prošlog tjedna utvrđen je intenzivan let lukove muhe (Delia antiqua). Pregledom parcela utvrđena su odložena jaja i izlazak ličinki. Simptomi napada na biljkama prepoznaju se po uvijanju  listova.

Zaštitu je potrebno provesti primjenom insekticida Rogor 40 (dimetoat) koji ima dozvolu u luku za suzbijanje duhanovog tripsa. Doza je 0,5-0,6 l/ha.

Navedeni insekticid za zaštitu luka koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura. Primijeniti sredstva za zaštitu luka od štetnika koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis