Program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Više od 7.800 ha poljoprivrednih površina bilo je pod vodom, od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, a na nekima sjetva još uvijek nije moguća.

Vukovarsko-srijemska županija u suradnji sa spomenutim općinama, Sladoranom d.d. Županja, Agrokontrolom d.o.o. Zagreb (Agropedološki laboratorij Virovitica), ABC Consultingom, Poljoprivrednim institutom Osijek, uz financijsku podršku Privredne banke Zagreb pokrenula je ujesen 2014. „Program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije“, vrijedan više od 2.200.000 kn u okviru kojeg je od 1. do 3. lipnja u Drenovcima održana edukativna radionica za poljoprivrednike s poplavljenih područja.

Program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta odvija se kroz četiri segmenta. Prvi segment obuhvaća kontrolu plodnosti tla. Ujesen 2014. uzeli su se uzorci tla s poplavljenih parcela 230 poljoprivrednih gospodarstava, ukupno 1.111 uzoraka s 5.435,68 ha za koje je napravljena agrokemijska analiza tla s preporukama gnojidbe (prema gnojidbenom kalkulatoru prof. dr. sc. Vladimira Vukadinovića), besplatno za poljoprivrednike. Ujesen 2015. nastavit će se s uzimanjem uzoraka i agrokemijskom analizom na manjim parcelama. Drugi segment je kalcizacija, za koju je predviđeno 2.830,05 ha na 290 parcela koje obrađuje 166 poljoprivrednika. Sladorana d.d. Županja osigurat će materijal za kalcizaciju (karbokalk), prijevoz karbokalka do parcela i raspodjeljivanje  po parcelama, također besplatno za poljoprivrednike čija je jedina „obaveza“ zaoravanje materijala za kalcizaciju. Treći segment je sideracija za koju je, prema rezultatima agrokemijske analize, predviđeno 943,93 ha na 91 parceli za 66 poljoprivrednih gospodarstava. Kao siderat je izabrana rauola čije sjeme će poljoprivrednici također, kroz ovaj program, dobiti besplatno, a Poljoprivredni institut Osijek nadzirat će segment sideracije i kroz trogodišnje pokuse utvrditi rezultate projekta. Četvrti segment je edukacija korisnika mjera, u okviru kojeg je i održana ova radionica.

Cilj radionice je upoznati i educirati korisnike s kontrolom plodnosti tla, mjerama popravka tla – kalcizacijom i sideracijom, te pravilnom upotrebom stajskog i mineralnog gnojiva u svrhu revitalizacije poljoprivrednog zemljišta. Kvaliteti radionice pridonijeli su i izvrsni predavači: prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović, prof. dr. sc. Danijel Jug, dr. sc. Darko Znaor, mr. sc. Zdenko Besek, Goran Tklačec, struč. spec. ing. agr. i Marko Kovač, ing. agr.

Plan je u slijedeće tri godine provesti kontrolu plodnosti na više od 95 % poljoprivrednog zemljišta, kroz četiri godine izvršiti mjere popravka tla na više od 95 % zahtijevanih poljoprivrednih površina, a nakon provedenih mjera izvršiti kontrolu i doći do konkretnih podataka o pozitivnim učincima ovog hvalevrijednog projekta, jedinstvenog u Hrvatskoj.

Marina Kalistović, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica

Pripremi za ispis