Sezonska teljenja

Povećanje brojnosti svake vrste prilagođeno je vremenskim intervalima u dostupnosti krme za životinje i hranidbenoj osnovi u tlu za biljke. Kad je u tlu dovoljno topline, vlage i hranjiva, niče nova trava. Krave matere se u to vrijeme tele jer imaju najviše krme na raspolaganju za prehranu sebe i teleta. Iz spomenutog razloga, sezonsko teljenje nije modni hir, već sve češće rješenje za sve manju zaradu u govedarstvu, gdje se ne poštuju prirodni zakoni, pa su teljenja razvučena kroz čitavu godinu.

Tko god želi uzgojem goveda u sustavu krava-tele pojednostaviti poljoprivrednu djelatnost, da mu uz poljoprivredu ostane što više vremena za druge aktivnosti, morat će uvesti cjelogodišnje držanje goveda na paši, a time i sezonsko teljenje. U suprotnom će u uzgoju goveda premalo zaraditi.

Najveća dobit od sezonskog teljenja je iskorištavanje brzog rasta i obilja proljetne paše, kao najcjenjenije krme za preživače. U Hrvatskoj je na tu temu malo napisano i nema dovoljno širokih iskustava. To nas ne smije omesti da sezonsko teljenje ne počnemo prakticirati kod nas. Sve se to ne može naučiti iz knjiga i stručnih članaka. Treba započeti s primjenom na vlastitom gospodarstvu, treba razgovarati s uzgajivačima koji već imaju iskustva sa sezonskim teljenjima. Nužno je pozitivno razmišljati da je sezonsko teljenje pravi put do veće zarade i ako je uspjelo kod drugih, zašto ne bi i kod nas.

S pripustom krava treba započeti 280 dana prije predviđenog roka za teljenje. Iako je krava sposobna za oplodnju tokom čitave godine, poželjna su dva termina oplodnje stada: proljetno – ljetni (svibanj/lipanj) kako bi se krave telile u veljači i ožujku, te zimsko – proljetni (veljača/ožujak) kako bi teljenje bilo u studenom i prosincu. Poželjno je da se u planiranom terminu krave otele unutar 45 dana. U cilju toga može se izvršiti indukcija tjeranja hormonima, ali u praksi se to rijetko radi.

Postoje dva načina prelaska na sezonska teljenja. Lakše i brže moguće je to izvesti ako iz stada prodamo sva grla koja se ne uklapaju u planirani termin teljenja. Umjesto njih treba kupiti takve krave koje će se teliti u planiranim sezonskim terminima. Nepodobne krave za sezonska teljenja prodajemo uzgajivačima koji ostaju pri rasporedu teljenja preko cijele godine. Na taj ćemo način postići bolju cijenu nego da ih izlučujemo na klaonicu. Na bazi novijih saznanja to je najcjenjeniji način prelaska na sezonska teljenja.

Uzgajivač koji želi othraniti vlastito stado s prelaskom na sezonska teljenja trebat će tri godine rada da to uspješno provede. Po iskustvima je to draže od prodaje i zamjene krava. Uzgajivač izlučuje sva grla koja nisu u stanju teliti se svake godine i prilagoditi se 12 mjesečnom ciklusu u pogledu razmnožavanja. Što ih prije izluči, to bolje. Također potomke svih takvih životinja treba bez milosti prodati drugim uzgajivačima, jer je sposobnost da krava zabređa svakih 12 mjeseci nasljedna.

Ivan Jukić, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik (stočarstvo)

Pripremi za ispis