Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 05.06.2015.

Za slijedećih nekoliko dana predviđaju se i dalje visoke temperature. Pojava oborina moguća je sredinom drugog tjedna. Prije oborina potrebno je provesti zaštitu protiv krastavosti jabuke nekim od kontaktnih fungicida:

Ditianon: DELAN SC 750 (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6)

Kaptan: CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, MERPAN 80 WDG¸ KASTOR (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3- 5)

Mankozeb: DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, CADILLAC 80 WP (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Metiram: POLYRAM DF (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Propineb: ANTRACOL WG 70 (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Ciram: ZIRAM 76 WG (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Folpan: FOLPAN 80 WDG, FUTURA  50 WP (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4)

Ovakvo vrijeme pogoduje i daljnjem razvoju pepelnice tako da je potrebno provesti i zaštitu pripravcima na bazi sumpora .

Za preventivno suzbijanje obje bolesti mogu se koristiti i pripravci: Stroby DF, Zato plus ili Tercel WG.

Visoke temperature pogoduju i razvoju crvenog voćnog pauka, tako da je potrebno pratiti populaciju ovog štetnika i po potrebi provesti tretiranja.

Za suzbijanje jabučnog savijača moguće je koristiti pripravke: Pyrinex 250, Rely 40*, Coragen 20.

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha 01.07.2015.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis