Obavijest proizvođačima jabuka i kruška 05.06.2015.

Zadnja preporuka vezana uz zaštitu nasada jabuka i kruška bila je prije 10 dana. U tom je periodu u varaždinskoj županiji palo od 5 do 25 litara kiše ovisno o lokalitetu.

Slijedi nam suho i stabilnije razdoblje sa dnevnim temperaturama do +29°C, a nešto oborina najavljuje se tek za kraj idućeg tjedna.

Bez obzira što je opasnost od primarnih infekcija krastavosti (Venturia inaequalis) prestala, upozoravaju se proizvođači da pregledavaju nasade jabuka jer će vlažno vrijeme (što od kiše, što od velikih oscilacija u temperaturama dan/noć) pogodovati sekundarnom širenju krastavosti s lista na plod.

Stoga je potrebna preventivna zaštita plodova nekim od kontaktnih fungicida: Delan SC 750, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP. Polyram, Antracol WG 70, Ziram i dr.

U nasadima gdje je primijećena krastavost na listovima potrebno je obaviti zaštitu nekim od sistemičnih fungicida kao: Indar 5 EW, Difcor, Score 250EC, Agro, Fond 12.

U nasadima gdje se pojavljuje pepelnica moguće je koristiti neke pripravke na bazi sumpora.

Postoje također i kombinirani fungicidi koji suzbijaju i krastavost i pepelnicu kao Stroby, Zato plus i Teracel.

U voćnjacima jabuka preporuča se suzbijanje jabučnog savijača nekim od insekticida: Calypso SC 480, Mospilan 20, Pyrinex 250 ME, Coragen 20 SC i dr.

Važno je pratiti ograničenja primjene za preparate vodeći se „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća“ – dio integrirane zaštite.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

 

Martina Borić, dipl. ing. agr.
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis