Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, šljiva i trešnja 29.05.2015.

Od posljednje preporučene zaštite koštičavog voća proteklo je 17 dana. U mjesecu svibnju o.g. bilježimo vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje. Od posljednje preporučene zaštite koštičavog voća do 20. svibnja o.g. je dominiralo iznadprosječno toplo i sparno razdoblje a oborine tada nisu bile česte niti obilne. Naprotiv, nakon 21. svibnja o.g. dominira svježe vremensko razdoblje, najviše dnevne temperature u tim su danima najčešće između +12° i +17°C, a u prvih pet dana zadnje dekade mjeseca svibnja o.g. zabilježene su natprosječne količine padalina na većini mjernih lokalitetu u Međimurju (vidi Tablicu 1.). Zbog toga je nakon 20. svibnja o.g. prosječna relativna vlažnost zraka vrlo visoka (najčešće između 76 % i 100 %).

Tablica 1. Količina oborina na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju tijekom prvih pet dana zadnje dekade svibnja o.g.:

Lokalitet

Količina padalina po danima (mm)

Ukupno oborina

20.5. 2015.

21.5. 2015.

22.5. 2015.

23.5. 2015.

24.5. 2015.

Trnovčak

9,0

5,4

66,2

45,8

0,2

126,6

Orehovčak

6,6

7,1

104,7

34,5

0,1

153,0

Belica

5,8

16,8

46,2

51,8

0,0

120,6

Novakovec

3,6

16,8

30,4

32,8

0,0

83,6

Orehovica

3,2

18,6

70,6

29,0

0,2

121,6

D.Pustakovec

0,0

21,6

41,3

37,4

0,0

100,2

U takvim uvjetima nadalje bilježimo pojačanu opasnost od razvoja gljivičnih bolesti iz skupina krastavosti (Venturia), hrđa (Tranzschelia), plamenjača (Polystigma), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella) i truleži (Monilinia).

U narednih nekoliko dana bit će toplije, s najvišim dnevnim temperaturama između +22° i +24°C, a nove jače oborine očekujemo početkom druge polovice narednog tjedna! Zbog takvih uvjeta u nasadima bresaka, nektarina i šljiva valja planirati mjere zaštite. Još je moguće u sortama kasnije epohe dozrijevanja protiv većine gljivičnih bolesti lišća spomenutih koštičavog voća koristiti s ograničenjima površinske fungicide na osnovi kaptana (K=21), folpeta (K=21), mankozeba (K=21) ili dodina (K=21) u propisanim količinama (primjenu im ograničiti prema dopuštenjima po vrstama koštičavog voća).  

Od fungicida za suzbijanje truleži plodova (Monilinia), sa kraćom propisanom karencom, ističemo primjerice: Indar EW (0,1 %, K=3) (dopuštenje u breskvama, šljivama, marelicama i trešnjama), Nativo WG (0,3 kg/ha, K=7) (dopuštenje za breskva, nektarina, šljiva, trešnja, marelica), Signum DF (0,075 %, K=7 dana) (dopuštenje za koštičavo voće), Switch WG (0,08-0,1 %, K=7) (dopuštenje za marelice, trešnje, šljive, breskve i nektarine), Teldor SC (0,1 %, K=4) (dopuštenje za trešnje, šljive, breskve), te noviji pripravak na našem tržištu Luna Experience SC (0,25-0,75 lit./ha, K=3) (dopuštenje za breskvu i trešnju).

U vlažnom i naknadno toplijem razdoblju brzo se množe i lisne uši (Aphidae), a let breskvina savijača (Cydia molesta) je ove sezone započeo dana 13. travnja, a od 14. svibnja o.g. bilježimo i pojavu prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia linelatella). Ipak, nakon 10. svibnja o.g. na praćenim lokalitetima u zapadnom i središnjem dijelu Međimurja brojnost leptira spomenutih vrsta je relativno mala. U svim danima nakon 15. svibnja o.g. bilježili smo relativno svježe noći, s najnižim temperaturama zraka u središnjem dijelu Županije u rasponu od svega +5,4° do +11,9°C. U takvim uvjetima nismo registrirali uvjete za kopulaciju i odlaganje jaja, pa vlasnicima plantažnih nasada bresaka i nektarina u narednom razdoblju još ne preporučujemo usmjereno suzbijanje breskvina savijača i moljca.

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo 18. travnja o.g., ali nakon 10. svibnja o.g. i njihova je brojnost relativno mala, pa vlasnike plantažnih nasada šljiva obavještavamo od ovog štetnika još ne očekujemo ekonomske štete na plodovima šljive u formi crvljivost. Stoga niti njegovo usmjereno suzbijanje krajem svibnja ili početkom lipnja o.g. još nije niti potrebno! Na šljivama kontrolirati populaciju lisnih uši i redovito suzbijati njihovu brojnost jer su neke vrste vrlo učinkoviti vektor virusa šarke na neperzistentan način do udaljenosti 800-1.000 m. U integriranoj proizvodnji šljiva za suzbijanje lisnih uši dopušteni su Pirimor 50 WG (0,06 %) i Teppeki 50 WG (0,014 %). Navedeni insekticidi su također u našoj zemlji dopušteni za suzbijanje lisnih uši na breskvama.

Sredinom zadnje dekade mjeseca svibnja započinje zrioba i berba ranijih sorata trešnje. Vlasnike plantažnih nasada trešnja obavještavamo da smo tijekom jučerašnjeg dana na žutim ljepljivim pločama (postavljenim u krošnji trešnji sorte Van) zabilježili prvu pojavu trešnjine muhe (Rhagoletis) – uzročnika "crvljivosti" plodova. Moguće suzbijanje ovog nametnika je potrebno provoditi samo na sortama kasnijeg roka dozrijevanja (koje se najčešće beru u zadnjoj dekadi mjeseca lipnja), naročito na dominantnim sortama u plantažnim nasadima Kordia i Regina,  najmanje 14 dana prije planiranog početka berbe plodova. U tu je svrhu u našoj zemlji dopušten jedino pripravak Mospilan SP (0,025-0,03 %), koji istovremeno učinkovito suzbija i crnu trešnjinu lisnu uš (Myzus cerasi). Vješanjem većeg broja ljepljivih žutih ploča sada je vrijeme da se na pojedinačnim stablima smanji populacija trešnjine muhe i ne-kemijskim načinom preventivno suzbija "crvljivost" plodova trešnje.

Napomena: K=karenca u danima!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis