Obavijest vinogradarima! 28.05.2015.

Vinova loza se na većem području županije  nalazi u fenofazi pred cvatnju ili je ona započela (rane sorte). U zadnjih pet dana zabilježene su oborine (15-58 mm), koje su stvorile  uvjete za primarne infekcije  uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola).

Ukoliko je od zadnje zaštite prošlo više od tjedan dana, preporučujemo zaštitu čim to vremenski uvjeti dozvole,uporabom  pripravaka Antracol  Combi WP, Acrobat MZ, Mikal Flash WG, Mikal  Premium, Forum star DF, Ridomil Gold Combi, Mildicut SC, Pergado MZ  ili Melody Duo WP.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) uporabite Crystal, Topas 100 EC,Nativo WG,Stroby DF,Vivando SC,Talendo EC ili Postalon SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis