Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 25.05.2015.

U petka do nedjelje na području Karlovačke županije zabilježeno je više od 100 mm kiše.   

Savjetujemo provesti još jednu zaštitu nasada jabuke i kruške kombinacijom sistemičnih (Indar 5 EV, Fond 12 E*, Score 250 EC*, Argo*, Difcor) i kontaktnih fungicida na osnovi kaptana.

Gdje je moguće, primjenu obaviti već tijekom današnjeg dana.

U voćnjacima gdje je bilo tuče savjetujemo primjenu biostimulatora Drin ili Poly-Amin

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

*dozvola samo na jabuci

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis