1. Stručni seminar o proizvodnji povrća u Hrvatskoj – prva obavijest

Organizator stručnog skupa, namijenjenog prvenstveno proizvođačima povrća, je Gospodarski list, najstariji je i najpopularniji hrvatski stručni časopis s područja poljoprivredne struke te brojni stručni i znanstveni subjekti: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Savjetodavna služba i mnogi drugi.

Ideja je nastala kao posljedica toga što je značaj proizvodnje povrća, kao važne gospodarske djelatnosti hrvatske poljoprivrede, sve veći, posebice ako se uzmu u obzir iznimno povoljni agroekološki uvjeti za proizvodnju većine povrćarskih kultura u Hrvatskoj i perspektiva velikog, ali i zahtjevnog europskog tržišta. Kao posljedica nekonkurentnosti, ne samo u tom sektoru, javio se već ranije prisutan problem uvoza svih poljoprivrednih proizvoda pa i gotovo svih vrsta povrća, koji zbog lošije kakvoće uvezenog povrća i neorganiziranosti tržišta svježeg povrća, ide na štetu proizvođača, ali i potrošača u Hrvatskoj.

Znanje i nove tehnologije preduvjet su konkurentnosti i razvoja svake poljoprivredne proizvodnje, stoga je cilj tog skupa prenošenje najnovijih informacija, dostignuća i iskustava hrvatskim povrćarima, kako bi pospješili svoju proizvodnju, usvojili nova znanja i unaprijedili tehničku opremljenost. Boljom educiranošću proizvođača povrća u Hrvatskoj omogućit će se veća ekonomska isplativost domaće proizvodnje, uz manji i prihvatljiviji utjecaj na okoliš i konkurentnije kvalitetnije povrće.

Seminar će se odvijati kroz nekoliko sekcija, koje će obuhvatiti sve segmente proizvodnje povrća (sjemenarstvo, obrada i priprema tla, gnojidba, zaštita od bolesti i štetnika), a planiran je i Okrugli stol, na kojem će moći zahtjeve i iskustva razmijeniti proizvođači i otkupljivači.

Misao organizatora: „Mogućnost poboljšanja postoji. Na nama je da poduzmemo potrebne korake! „

mr. sc. Višnja Šimunović
viša koordinatorica

Pripremi za ispis