Obavijest proizvođačima trešnje! 19.05.2015.

Vlasnicima nasada trešnje preporučamo da postave žute ploče u nasadu radi praćenja leta trešnjine muhe. Ona uzrokuje crvljivost plodova trešnje kasnijih rokova dozrijevanja koji nisu tržišno upotrebljivi. Ako se primijeti jedna muha na dvije postavljene ploče pristupiti suzbijanju. Suzbijati sa insekticidom Mospilan  20 SP (za one koji su u integriranoj proizvodnji-suzbija i crnu trešnjinu uš).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća iz 2014.godine (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis