Obavijest proizvođačima krumpira 18.05.2015.

U usjevima krumpira gdje je zatvoren sklop, zbog visoke vlage u usjevu, najavljenog porasta temperatura, ali i novih oborina od srijede do kraja tjedna  potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Phytophtora infestans) pripravcima sa preventivnim i kurativnim djelovanjem.

Za zaštitu koristiti jedan od fungicida:

ANTRACOL COMBI WP 76 (cimoksanil+propineb; 2,5 kg/ha)

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+ mankozeb; 2 kg/ha);

MELODY DUO WP 66,75 (iprovalikarb + mankozeb; 3 kg/ha)

PERGADO MZ (mandipropamid+mankozeb; 2,5 kg/ha)

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb; 2,5 kg/ha uz utrošak 800-1000l vode)

GALBEN M (benalaksil+mankozeb; 2-2,5 kg/ha)

Galben C (benalaksil+ bakar; 5-6 kg/ha).

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura. Primijeniti sredstva za zaštitu krumpira od plamenjače koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis