Obavijest vinogradarima! 19.05.2015.

Sredinom prve dekade ili prije 15 dana upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze u prvoj polovici mjeseca svibnja. U posljednjih 15 dana zabilježeno je relativno toplo i sparno meteorološko razdoblje, pa su porasti mladica bili vrlo izraženi. Primjerice, ovih dana mladice u sorata chardonnay, muškat žuti, moslavac bijeli ili šipon, rajnski rizling prelaze dužinu 60-tak cm, a pojedine su već veličine 1 m, dok je u nekih sorata (npr. silvanac zeleni, graševina) prosječna dužina mladica dvostruko manja te iznosi 40-tak cm. U posljednjih je 15 dana na mjernom lokalitetu Orehovčak zabilježeno 46,5 mm kiše, a na mjernom lokalitetu Trnovčak 31,4 mm kiše. Pritom su temperature bile u rasponu od +8,4° do +28,3°C, a mjesec svibanj je iznadprosječno sparan (prosječna relativna vlažnost zraka u prvih 18 dana mjeseca svibnja iznosi čak 87 %)! U takvim smo uvjetima dana 9. i 15. svibnja o.g. zabilježili uvjete za dvije primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Plasmopara viticola). Još povoljnije uvjete bilježimo za skriveni razvoj uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) iz zimskih plodišta. Naime, tijekom svibnja smo u više navrata bilježili manje količine oborina, što je uz prosječnu temperaturu zraka 16,9°C i već spomenutu visoku vlažnost zraka vrlo povoljno za primaran razvoj pepelnice već prije cvatnje vinograda!

Tijekom današnjeg dana očekujemo temperature zraka veće od +27°C, ali nakon 21. svibnja o.g. najavljen je značajan pad temperature zraka uz obilnije oborine u količini nekoliko 10-taka mm. Nešto svježije i vlažno razdoblje će trajati nekoliko dana (moguće do kraja ovog tjedna ili 25. svibnja o.g.).

Prema iskustvima iz ranijih sezona ako tijekom druge polovice svibnja (odnosno u razdoblju pred cvatnju vinograda) bilježimo dugotrajno zadržavanje vlage pri vrijednostima nižim od +10°C, tada raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

Stoga u narednom razdoblju preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), a ocjenjujemo da je opasnost od skrivenog razvoja ove dvije najvažnije bolesti vinove loze tijekom mjeseca svibnja o.g. velika! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana.

U narednom razdoblju preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), a ocjenjujemo da je opasnost od skrivenog razvoja ove dvije najvažnije bolesti vinove loze tijekom mjeseca svibnja o.g. vrlo velika! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice  razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana. Već smo u ranijim preporukama najavili da je na položajima i vinskim sortama gdje mladice prelaze dužinu od 40-tak cm moguće započeti preventivnu primjenu Al-fosetila (naročito u nasadima gdje se ranijih godina pojavljivala apopleksija ili "eska").

Prema tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa u našoj je zemlji protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće s ograničenjima koristiti slijedeće pripravke: Mikal Flash WG, Mikal Premium, Azimut 80 WG, Acrobat MZ, Forum Star DF, Antracol Combi WP, Curzate-F SC, Galben-M, Fantic M, Galben F, Fantic F, Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Combi, Mildicut SC, Pergado F, Pergado MZ, Equation PRO, Verita WG, Profiler WG, Melody Duo WP, Karios M WP, Electis WG i dr.

Vrlo sparno i toplo razdoblje pogoduje i prikrivenom razvoju pepelnice (Erysiphe/Uncinula). Stoga svakako u program zaštite vinove loze vinograda već od druge polovice svibnja preporučujemo kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice organskim fungicidima. U integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dopušteni s određenim ograničenjima Universalis* SC, Collis SC, Stroby DF, Eclair* WG, Cabrio Top* DF, Dynali EC, Difcor EC, Vivando SC, Talendo EC, Falcon EC, Domark ME, Bumper 25 EC, Folicur EW, Foliar 250, Luna Experience SC, Mystic EC, Nativo WG, Fond 12E, Systhane 24E, Topas 100 EC, Crystal, Postalon SC i dr.

*Navedeni fungicidi registrirani su i za preventivno suzbijanje plamenjače.

Budući je završio skriveni razvoj prve ili primarne zaraze (zabilježeno 9. svibnja o.g. naročito na lokalitetima Sveti Urban i Orehovčak – Železna Gora) preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje vinograda na moguću pojavu prvih znakova plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola). Ako se na lišću u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja moguće pojavljuju prvi znakovi plamenjače ili peronospore tada prednost u narednom razdoblju dajemo primjeni fungicida koji sadrže djelatne tvari dimetomorf, cimoksanil, iprovalikarb ili ciazofamid

Pepelnicu (Erysiphe necator) je potrebno od početka vegetacije do početka cvatnje vinograda na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem 5 do 6 puta (ovisno o izboru fungicida)!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije dana 18. travnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Njihovo suzbijanje sredinom svibnja o.g. nije potrebno!

U mladim nasadima sadnje 2015. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica primjenom specifičnih akaricida: npr. Demitan SC (0,075 %). Primjenu fungicida u prvim zaštitama mladih nasada iz 2015. usmjeriti na izbor površinskih organskih pripravaka prema uputi još od 13. travnja o.g. (Tablica 1. i Tablica 2.).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis