Obavijest vinogradarima! 05.05.2015.

Posljednja uputa za zaštitu vinograda upućena je prije 14 dana. Naime, u skraćenim razmacima u razdoblju od 13. do 21. travnja o.g. vinogradarima smo upućivali preporuke za prve dvije preventivne zaštitu vinograda! U prvim zaštitama vinograda suzbijamo opće raširene neželjene organizme: štetne grinje, prvenstveno iz skupine lozinih grinja šiškarica (akariniza i erinoza) (Calepitrimerus i Eryophies) i crnu pjegavost (Phomopsis).  Lokalno se u početku vegetacije vinove loze pojavljuju i štetne gusjenice (Nocutuidae, Boarmia i sl.), ali je njihova pojava ove sezone značajno manja nego protekle 2014. (ove sezone na 1.000 pokusnih trsa tek desetak oštećenih pupova). Nastavlja se višegodišnji trend pojačane štetnosti lozinih grinja šiškarica. U poljskom mikro-pokusu Savjetodavne služba iz Čakovca na lokalitetu Vučetinec (vinska sorta moslavac bijeli ili šipon) tijekom jučerašnjeg dana ponovno na netretiranom trsju bilježimo gotovo 100 %-tnu zarazu akarinozom (Calepitrimerus), a bilježimo daljnji porast populacije erinoze (Eryophies) u odnosu na protekle sezone (naročito na vinskim sortama rajnski rizling i muškkat žuti)! Na lozine grinje šiškarice (akarinozu) posebno su osjetljive vinske sorte sauvignon, graševina, silvanac zeleni, moslavac bijeli ili šipon, dr., a manje je napadnuta sorta chardonnay! U poljskom su mikro-pokusu u preporučenim optimalnim rokovima suzbijanja lozinih grinja šiškarica i ove sezone najbolji rezultati dobiveni primjenom povišene koncentracije sumpornih fungicida (WG i SC) (2 %), biljnog repičinog ulja (2 %), standardnog akaricida (fenazakvin), te novije djelatne tvari tebufenpirad u povišenoj koncentraciji primjene! Ovih dana mladice nekih sorata prelaze dužini 25 cm (npr. chardonnay, muškat, moslavac bijeli i dr.), ali kod nekih si vinskih sorata još uvijek manje od 10 cm (npr. graševina, silvanac zeleni, sauvignon, sauvignon cabernet i sl.).

Zadnjih 10 dana jutarnje su temperature bile relativno niske samo zadnjeg dana travnja i prvog dana svibnja (u vinogorju od +5,5 do +6,8°C), a dnevne su vrijednosti bile u širokom rasponu od +15,5° do +23°C. Prvog svibnja je ponovno zabilježen vrlo jaki vjetar, a kiša je u manjim količinama padala 28.4. i 2.5. 2015. (ukupne količine tek nešto veće od 13 mm). Tijekom naredna 2 dana očekujemo najviše temperature zraka veće od +26°C, a naredne oborine moguće sredinom tjedna i početkom slijedećeg tjedna!

Na dan 26. travnja o.g. suma prosječnih dnevnih temperatura mjerena od početka studenog protekle 2014. dosegnula je vrijednost veću od 1.100°C, pa nakon toga dana započinje oslobađanje zimskih spora uzročnika pepelnice iz prezimljujućih plodišta (Erysiphe necator). Na prve ili primarne zaraze tijekom svibnja odlučujući je veći broj kišnih dana sa manjim količinama oborina, kakve smo već bilježili zadnjih dana travnja (28.4.) i prvog dana mjeseca svibnja (2.5.)!

Dana 30. travnja o.g. suma prosječnih dnevnih temperatura veća od 8°C dosegnula je vrijednost 160°C, pa naknadne toplije kiše u količinama većim od 10 mm pogoduju prvim ili primarnim zarazama uzročnika plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola). Moguće prve ili primarne zaraze očekujemo na vinskim sortama sa mladicama dužim od 10-tak ili više cm pri temperaturama zraka većim od 11,5°C, uz oborine veće od 10-tak mm (moguće smo na nekim vinskim sortama i lokalitetima primarnu zarazu plamenjačom zabilježili već 2.5. 2015., npr. Trnovčak)!

Stoga u narednom razdoblju preporučujemo planirati i provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv pepelnice (Erysiphe), te crne pjegavosti (Phomopsis) i plamenjače (Plasmopara)! Još uvijek je u prvoj polovici svibnja o.g. moguće koristiti površinske organske fungicide navedenih u preporuci od 13. travnja o.g. u Tablici 2.! Isti daju preventivnu zaštitu protiv mogućih prvih zaraza uzročnikom crne pjegavosti i plamenjače. Na položajima i sortama gdje su mladice duže od 20-tak cm moguće je započeti preventivnu primjenu Al-fosetila (naročito u nasadima gdje se ranijih godina pojavljivala apopleksija ili "eska"). Protiv pepelnice vinove loze nastaviti primjenu površinskih pripravaka na osnovi sumpora ili koristiti organski meptil-dinokap (Karathane Gold EC). Preporučeni razmaci aplikacije navedenim pripravcima iznose 10-12 dana!

Propisane doze pripravaka se mogu prilagoditi dužini mladica vinove loze, odnosno umanjiti 30-tak % u odnosu na prosječne dopuštene količine!

Na lokalitetima i sortama gdje se ranijih sezona javljala jača populacija lozinih grinja šiškarica, naročito akarinoze (npr. sauvignon, graševina, silvanac zeleni, moslavac bijeli ili šipon) i erinoze (rajnski rizling) provjeravati zdravstveno stanje nasada. Samo prema stvarnoj potrebi (vrlo jaka zaraza) primijeniti specifični akaricid po protekloj preporuci od 21. travnja o.g. (u integriranoj proizvodnji grožđa primjena akaricida je dopuštena samo jednom tijekom sezone!).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis