Obavijest vinogradarima! 28.04.2015.

Vinovu  lozu treba zaštiti poslije ovih oborina kao i najavljenih  od crne pjagavosti (Phomopsis viticola) kojoj pogoduje kišovito vrijeme za infekciju novo-naraslih mladica   zbog toga primijenite jedan od kontaktnih fungicida:  Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Cadillac 80 WP, Antracol WG 70, Poyram DF, Delan 700 WDG.

Protiv pepelnice(Erysiphe necator) upotrijebiti: Sumpor SC – 80, Chromosul 80, Crystal , Stroby WG ili Karathane gold 350 EC.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pozivamo poljoprivrednike da se odazovu akciji skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Skuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju korisnicima njihovih proizvoda besplatan povrat ambalaže:

Agroteks, AgroChem-Maks, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Syngenta Agro, Stockton.

Skuplja se isključivo prazna kontaktna/primarna ambalaža (boce, kanistri, vrećice), a kutije, kutijice, omotne folije i sl., koje nisu bile u kontaktu s proizvodom (sekundarna i tercijarna ambalaža)  mogu se odložiti u spremnike za otpad od predmetnih materijala (otpadni papir, plastika i sl.).

Požeško-slavonska županija

14.5.2015.

PZ Prvča             Pavla Radića 44                            Požega      12.00 – 14.00

22.5.2015.

Kutjevo d.d.         Trg Graševine 2             Kutjevo    8.00 – 11.00

Kutjevo d.d.         Trg Vilima Korajca 1    Kaptol    11.30 – 14.00

26.5.2015.

Orozfarm            Zvonimirova 24                            Pleternica 8.00 – 11.00

Komunal. društvo K. Tomislava 56 e       Čaglin     12.00 – 14.00

28.5.2015.

Agronom d.o.o.  Voćarska bb,                  Završje    9.00 – 14.00

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis