Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešnja i šljiva! 24.04.2015.

Posljednja uputa za koštićavo voće upućena je prije 8 dana, kada je najviša dnevna temperatura bila veća od +25°C pa su tog dana procvale i kasnije sorte trešnje (npr. Regina). Tih su dana breskve i nektarine završavale cvatnjom, a tijekom jučerašnjeg dana u zapadnom dijelu županije (lokalitet Vučetinec) cvatnjom završava sorta šljive Stanley. U proteklom smo razdoblju povoljne uvjete za razvoj paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilinia laxa, M.fructicola) zabilježili 17./18. travnja o.g. Tada je na većini mjernih lokaliteta palo od 8 do 12,5 mm kiše, a vlaženje biljnih organa pri temperaturama između +8° i +13,5°C je trajalo duže od 12 sati! Završilo je skriveno razdoblje (inkubacija) uzročnika kovrčavosti lišće bresaka i nektarina (Taphrina deformans), pa pa je ovih dana na nezaštićenom lišću moguće vidjeti posljedice primarnih zaraza iz mjeseca ožujka o.g.! Nove manje količine oborina su moguće tijekom današnjeg dana, a veće količine uz pad temperatura zraka očekujemo od početka idućeg tjedna. U narednim uvjetima povremeno kišnog razdoblja sa dugotrajnim vlaženjem lišća i vrlo visokom vlagom zraka bilježimo optimalne uvjete za razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima u razvoju, a na šljivama se osim šupljikavosti u našim uvjetima još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae).

Stoga je u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti površinske fungicide na osnovi kaptana (npr. Captan WP 50) (dopuštenje za šljive, breskve, nektarine) ili folpeta (npr. Futura 50 WP) (dopuštenje samo za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45 i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati ili samo koristiti jedan od sustavnih pripravaka, npr. tebukonazol & trifloksistrobin (Nativo WG) (dopuštenje za breskve, nektarine, šljive i trešnju) ili fenbukonazol (Indar EW) (dopuštenje za šljive, trešnje, marelice i breskve) ili boskalid & piraklostrobin (Signum DF) (dopuštenje za koštićave voćke) ili primjerice ciprodinil (Chorus WG) (dopuštenje za breskvu, nektarinu, marelicu i šljivu).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva krajem mjeseca travnja obično bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) i fitofagnih stjenica (Calocoris, Lygocoris, Lygus, Nezara, Palomena), pa je navedenim fungicidima moguće još dodati vrlo učinkovite pripravke na osnovi acetamiprida (Mospilan SP) (dopuštenje za breskve, nektarine i trešnje) ili imidakloprida (Confidor 200 SL i slično) (dopuštenje za breskve i nektarine).

Početni let prezimljujuće breskvina savijača (Cydia molesta) je započeo nakon 13. travnja o.g., a šljivinog savijača (Cydia funebrana) nešto kasnije – nakon 18. travnja o.g.! Preporuke za njihovo usmjereno suzbijanje biti će upućene tijekom mjeseca svibnja o.g.!

Vlasnike kasnih sorata šljiva koje završavaju cvatnjom ovih dana upućujemo na suzbijanje šljivinih osica (Hoplocampa) prema preporuci od 16.4. 2015.! Ako se na šljivama pojavljuju lisne uši (Aphidae) moguće ih je također uspješno suzbiti dopuštenim pripravcima na osnovi pirimikarba (Pirimor WG) ili flonikamida (Teppeki 50 WG).

Napomena: U preporukama su odabrane djelatne tvari koje su s ograničenjima dopuštene u integriranoj proizvodnji voća. Koristiti ih u količinama ili dozama određenim temeljem propisane koncentracije uporabe, a valjanost i ograničenja u registracijama sredstava za zaštitu bilja poljoprivrednici mogu provjeriti u FIS bazi na www.mps.hr. Kod primjene insekticida vrlo opasnih i otrovnih za pčele (npr. imidakloprid) poduzeti sve mjere zaštite korisnih oprašivača (prije primjene obavijestiti pčelare, pokositi cvatući podrast i tretirati u vrijeme kada pčele ne lete).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis