Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača 21.04.2015.

Nakon presađivanja presadnica kupusnjača može se provesti zaštita od korova.

Jednogodišnje i višegodišnje korove suzbijaju:

FOCUS ULTRA EC (cikloksidim)

 • doza primjene 1-1,5 l/ha jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova;
 • 3-4 l/ha višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova
 • K- 28 dana u kupusu i cvjetači

 

FUSILADE FORTE EC (fluazifop-p-butil)

 • doza primjene – 0,8-1,0 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u kupusu u stadiju kada korovi imaju 2-4 lista.
 • 1,3-1,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u stadiju 15-20 cm visine
 • 1,5-2 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10 – 20 cm visine
 • 2 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada je korov visine 10 do 15 cm. 
 • primjenjuje se uz utrošak škropiva od  200 – 400 l/ha
 • ne preporuča se miješanje sa herbicidima jer se može javiti antagonizam i smanjenje učinka na višegodišnje trave.
 • K -49 dana

TOMIGAN 250 EC (fluroksipir)

 • suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u kupusu
 • primjenjuje se u stadiju razvoja kupusa od pojave 5 pravih listova kada je voštana prevlaka na listovima potpuno formirana
 • korovi su najosjetljiviji u stadiju razvoja od 2-4 lista.
 • dozvoljeno je maksimalno jedno tretiranje u sezoni
 • doza primjene 0,4-0,8 l/ha

BUTISAN S (metazaklor)

 • dozvoljen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u bijelom i crvenom kupusu
 • primjenjuje se u dozi 2 l/ha na lakšim do srednje teškim tlima i 2,5 l/ha na srednje teškim i teškim tlima
 • tretirati treba 8 – 10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem se mehanički uništeni postojeći korovi

Herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 
 
 
Pripremi za ispis