Obavijest proizvođačima koštičavog voća 21.04.2015.

U fazi opadanja latica koštičavih voćaka potrebno je provesti zaštitu nasada od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila). Mogu se primijeniti pripravci na bazi kaptana: Captan 50 WP, Kastor, Captan 50.

Kad opadne 90% latica šljive potrebno je provesti  zaštitu od šljivinih osica:  crne ( Hoplocampa minuta) i žute ( Hoplocampa flava). Šljivine osice uzrokuju otpadanje plodića šljive. Za tu namjenu u RH registrirani su pripravci  Decis 2,5 EC i Direkt.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis