Obavijest ratarima! 13.04.2015.

Obilaskom površina zasijanih uljanom repicom  utvrđena je  prisutnost repičinog sjajnika . Obzirom da repičin sjajnik (Meligethes aeneus) čini štete hraneći se pupovima kad su potpuno zatvoreni, potrebno je izvršiti zaštitu u tom periodu. Nakon otvaranja cvijeta odrasli oblici više ne čine štete.  Povećana aktivnost odraslog oblika je  kad temperatura zraka poraste iznad 120 C što i jest ovih dana. Prema tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju ratarskih kultura prag odluke kad se pristupa suzbijanju ovisi o fazi razvoja cvjetnih pupova:  

  • kod cvjetnih pupova koji su još pokriveni lišćem je 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu
  • kod vidljivih, ali nediferenciranih pupova prag odluke je 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu
  • kada počne diferencijacija pojedinih pupova, prag odluke je2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

Insekticidi registrirani za suzbijanje ovog štetnika u RH i dozvoljeni u integriranoj prizvodnji ( jednom godišnje) su: Chess 50 WG, Decide, Decis 2,5 EC, Direkt, Fastac 10  EC, Kalinorel D EC, Karate zeon, Karis, Lambda 5 EC, Pinurel D, Pyrinex 250 ME, Rely 40, Sumialfa 5 FL, Vantex, NurelleD, Chromorel D, Biscaya,Poleci.

Preventivno suzbijanje biljnih  bolesti na uljanoj repici također je potrebno provesti , pripadajućim fungicidom  ; Amistar Exta SC , Caramba SL, Foliar 250, Folicur EW 250, Neoram WG, Ortiva, Pictor,  Prosaro 250 EC, Tebusha 25 EW, Azoxystrobin 250 SC.

  Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!  

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis