Obavijest proizvođačima žitarica 02.04.2015.

Ovisno o sastavu korovne flore, fenofazi razvoja, te vrsti ozimih ili jarih žitarica (BBCH skala*) zaštita od korova može se provesti primjenom jednog od herbicida.

*BBCH skala – 10-13 (1-3 lista); 21 (početak busanja); 25 (puno busanje); 29 (kraj busanja); 30 (početak vlatanja); 31 (faza 1. koljenca), 32 (faza 2. koljenca); 40 (vrh zastavice)

AXIAL 5 EC (pinoksaden)- koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu  (BBCH 12-39) u dozi 0,6-0,8 l/ha.

LOGRAN 20 WG (triasulfuron)- suzbija širokolisne korove u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu; zobi, raži i pšenoraži (BBCH13-30) u dozi 35-40 g/ha.

GRANSTAR 75 DF, NUANCE (tribenuron)- koriste se za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova.

GRANSTAR 75 DF – 10-25 g/ha u pšenici, ječmu, zobi, ozimoj pšenoraži i raži.

NUANCE – 15 g/ha u ozimoj pšenici, ječmu, raži, zobi

Aktivna tvar tribenuron u navedenim pripravcima je kratke perzistentnosti i ne ograničava plodored izuzev na tlima s 7,3 kad ograničava postrnu sjetvu uzgoj duhana, povrća, repe i uljane repice.

Preporučuje se primjena u kombinaciji s pripravkom Starane 250 EC (fluroksipir) u pšenici u dozi od 0,3-0,5 l/ha (do drugog koljenca) radi proširenja spektra djelovanja na Galium aparine, Veronica sp. i druge korove. Primijeniti ih uz dodatak okvašivača. Karenca osigurana vremenom primjene (OVP); u kombinaciji sa Starane 250 EC 63 dana.

GRODYL (amidosulfuron) – izraziti je sistemik, biljka ga prvenstveno apsorbira putem lista. Djelotvoran na širokolisne korove u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu. Umjereno je perzistentan, ograničava samo sjetvu postrnih usjeva. Koristi se u dozi 20-40 g/ha u fenofazi BBCH 13-32.

HUSSAR OD , SEKATOR OD (jodsulfuron) – koriste se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih, te nekih višegodišnjih korova.

HUSSAR OD – primjenjuje se u dozi 100 ml/ha u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu, raži, pšenoraži (ozimi usjevi BBCH 13-37, jari 13-29)

SEKATOR OD – primjenjuje se u dozi 100-150 Ml/ha u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu      (ozimi usjevi BBCH 13-37, jari 13-30).

ACCURATE 200 WG (metsulfuron –metil) – suzbija širokolisne korove u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu (BBCH 12-39) u dozi 30 g/ha. Za poboljšanje djelovanja na Galium aparine preporučuje se dodatak niže doze fluroksipira (Starane 250 EC, Comet 250 EC, Pluss EC …).

MUSTANG SE, LANCELOT 450 WG (florasulam) – suzbijaju jednogodišnje širokolisne korove i smanjuju zakorovljenost višegodišnjim korovima. Nakon jarih žitarica ograničava sjetvu postrnih usjeva.

MUSTANG SE – primjenjuje se u dozi 0,4-0,6 l/ha u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu (BBCH 21-31)

LANCELOT 450 WG – primjenjuje se u dozi 30-33 g/ha u ozimoj pšenici i ječmu, jarom ječmui zobi (BBCH 12-32).

Pripravci na osnovi aktivne tvari 2,4 D suzbijaju jednogodišnje i višegodišnje širokolisne  korove od sredine busanja do početka vlatanja.

DICOPUR SL, DIKOPIN SL – primjenjuju se u dozi 1,5-2,5 l/ha u strnim žitaricama (osim zobi i tritikale)

DMA 6 – primjenjuje se u dozi 1-1,2 l/ha, u ozimoj pšenici i ječmu i jarom ječmu

DEHERBAN EXTRA – primjenjuje se u dozi 1-1,2 l/ha, u ozimoj pšenici i ječmu

DICOPUR E (EC), ESTERON EXTRA 600 EC– primjenjuju se u dozi 0,6-0,8 l/ha, u ozimoj pšenici i ječmu

Herbicide primijeniti sukladno uputama na etiketi.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

.

 

Pripremi za ispis