Obavijest proizvođačima merkantilnog krumpira o mogućim mjerama suzbijanja korova! 03.04.2015.

Zbog temperature površinskog sloja zemljišta +7°C sadnja krumpira je ove sezone počela od kraja druge polovice mjeseca ožujka o.g. (što je 20-tak dana ranije u odnosu na prosječne sezone). Tijekom mjeseca ožujka u središnjem dijelu županije (lokalitet Belica) je palo samo 26,5 mm oborina. Proteklih 7 dana su obilježile manje količine oborina (najčešće do 2,5 mm), što smo bilježili u danima 27., 30. i 31. ožujka o.g. te 2. travnja o.g.  i relativno svježe noćne temperature ispod +5°C uz vrlo jaki vjetar u svim danima nakon 30. ožujka o.g.! U takvim su uvjetima površinski slojevi zemljišta vrlo suhi, a nove oborine se očekuju u noći 4./5. travnja o.g. uz nestabilno razdoblje sredinom idućeg tjedna! Primjenu zemljišnih herbicida na poljima posađenog krumpira je moguće planirati prije nicanja usjeva, ali tek s optimalnom vlagom u površinskim slojevima zemljišta. Zemljišni (rezidualni) herbicidi suzbijaju većinu sitno-sjemenih jednogodišnjih korova koji niču iz relativno plitkog površinskog sloja tla, a primjenjuju se nakon sadnje a prije nicanja korova i usjeva krumpira! Višegodišnje korove je nemoguće suzbijati zemljišnim herbicidima! Moguće je humke na poljima krumpira planirati nagrtati prije i/ili početkom nicanja, pa tek tada planirati primjenu zemljišnih (rezidualnih) herbicida.

U višegodišnjim su pokusima dominantne 3 jednogodišnje korovne vrste koje rastu u hrvatskim okopavinama, a također u usjevima krumpira: kostrva ili koštan (Echinochloa), loboda (Chenopodium) i limunđik ili "partizanka" (Ambrosia). Stoga u optimalnim uvjetima vlažnosti zemljišta valja protiv travnih i širokolisnati jednogodišnjih korova u krumpiru planirati primjenu jednog od dopuštenih zemljišnih herbicida.

 

Tablica 1. Zemljišni herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) korova u krumpiru primjenom nakon sadnje, a prije nicanja:

Djelatna tvar

Pripravak

Napomena

pendimetalin

Stomp 330 E, Dost, Strong, Pendigan, Panida Grande

Suzbijaju uglavnom sjemenske travne korove.

metribuzin

Sencor 70, Metriphar, Mistral, Scorpio, Senat, Senior, Tor, Metro

Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove, a mogu se u smanjenim količinama primijeniti i nakon nicanja krumpira (ali na ranijim sortama bijele kožice gomolja mogu biti fitotoksični)!

linuron

Linurex

Ne u mladom krumpiru, Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove.

flukloridon

Racer 25 CS i EC, Master, Roko

U propisanim dozama na lakšim tlima nakon jače kiše depresivno djeluju na iznikli krumpir.

klomazon

Clon 480, Kalif, Reactor 30 CS

 

metribuzin + flufenacet

Plateen WG

Suzbija sjemenske travne i širokolisate korove.

 

Tablica 2. Selektivni herbicidi koji se mogu koristiti nakon nicanja usjeva krumpira:

Djelatna tvar

Pripravak

Napomena

bantazon

Basagran 480, Basagran Super

Suzbija širokolisnete korove u mlađim razvojnim stadijima. U propisanim dozama pri jačoj insolaciji fitotoksični za većinu sorata krumpira tolerantnih na cistolike nematode. Višekratna primjena u smanjenim količinama.

rimsulfuron

Tarot 25 DF, Sorgum, Titan

Suzbija jednogodišnje uskolisnate (travne)  i neke širokolisnate korove, te višegodišnje uskolisnate korove.

cikloksidim

Focus ULTRA

 

 

Jednogodišnji  i višegodišnji uskolisnati (travni) korovi.

fluazifop-P-butil

Fusilade FORTE

kizalofop-p

Pantera QT, Gepard EC, Leopard, Taris

kletodim

Select SUPER

Ako usjevi krumpira niknu prije primjene zemljišnih pripravaka tada je korove moguće suzbijati nakon nicanja usjeva višekratnom primjenom smanjenih količina selektivnih herbicida uz uporabu manjeg volumena škropiva po jedinici površine (npr. protiv širokolisnatih korova primjenom bentazona i(ili) metribuzina, a protiv trava veći broj selektivnih pripravaka navedenih u Tablici 2.). Širokolisnati korovi tada ne smiju imati veći razvojnih stadij od kličnih listova ili prvog para razvijenih listova. Usjevu krumpira većem od 15-20 cm raste sortna osjetljivost na primjenu punih ili propisanih doza bentazona, pa isti tada ne preporučujemo!

Protiv naknadno izniklih travnih korova (npr. kostrve ili koštana, svračje noge, muhara, pirike  i dr.) u krumpiru također možemo nakon nicanja višekratno koristiti brojne selektivne herbicide (npr. Tarot, Fusilade Forte, Focus Ultra i dr. navedene u Tablici 2.), uz obavezno pridržavanje propisane karence.

Prilikom primjene pridržavati propisane količine ili doze navedene u uputama uz svako sredstvo za suzbijanje korova u krumpiru.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis