Obavijest za voćare! 02.04.2015.

Nasadi  koštićavog voća: breskve, nektarine i marelice nalaze se u fazi cvatnje ili početka cvatnje stoga je  potrebito izvršiti zaštitu od bolesti koja uzrokuje sušenje grančica i palež cvjetova (Monilia laxa). Mogu se upotrijebiti pripravci: Signum,  Chorus 50WG, Teldor SC500, Teldor SC500.

U nasadima  jabuka i krušaka zbog nestabilnog vremena moguće su jače primarne zaraze krastavosti jabuka i krušaka (Venturia inaequalis, V. pyrina) stoga preporučujemo izvršiti zaštitu jednim od preventivnih  pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Star 80WP, Chromodin S-65WP, Captan 80 WG, Merpan 50WP, Delan 700WDG, Polyram DF, Antracol WG70 i dr.

U nasadima  koji se nalaze u blizini šuma pregledati pupove na prisutnost jabučnog  cvjetojeda (Anthomonus pomorum).

Za suzbijanje cvjetojeda dozvolu ima pripravak Decis 2,5E koji nije dopušten u integriranoj proizvodnji.

Prije upotrebe pripravaka obavezno pročitati uputu proizvođača.

Evidentirati prskanje a ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis