Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača 02.04.2015.

Prije presađivanja presadnica kupusnjača  za zaštitu od štetnika u tlu (grčice, žičnjaci, rovci, sovice pozemljuše, komari) i kupusne muhe (Delia radicum ) može se tretirati tlo jednim od tekućih insekticida na osnovi klorpirifosa  unošenjem nakon primjene u tlo: Dursban E- 48,  Nufos,  (2-3 l/ha u trake, 6-8 l/ha, primjena širom), Pyrinex 48 EC (3 l/ha tretiranje u trake, 6-8 l/ha širom).  Karenca za kupusnjače je 42 dana,  te FORCE 1,5 G (teflutrin) u količini 7-10 kg/ha

Zaštita od kupusne lisne uši i kupusnih sovica u kupusu može se provesti tretiranjem presadnica neposredno prije sadnje.  Presadnice se  tretiraju namakanjem korijena i korijenovog vrat (nikako ne potapati donje listove) u  kontejnerima prije presađivanja  u trajanju od 15 minuta u 0,1% (10 ml/10 l vode) otopinu jednog od insekticida. Od insekticida se mogu koristiti pripravci na osnovi aktivne tvari imidakloprida: Boxer SL 200, Rapid, Kohinor 200 SL ili Congo.

Tretiranje presadnica brokule u kontejnerima prije presađivanja na otvoreno protiv lisnih uši, stakleničkog štitastog moljca, kalifornijskog tripsa, duhanovog tripsa i drugih štetnika u dozi 400 g/ha može se provesti pripravkom Actara 25 WG (tiametoksam).

Zaštita od  jednogodišnji širokolisnih korova može se provesti  primjenom jednog od herbicida na osnovi oksifluorfena prije rasađivanja: Goal EC ili Galigan (2-3 l/ha, kupus).

Zaštita od jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova prije presađivanja može se provesti  primjenom herbicida na osnovi napropamida Devrinol 45 FL (2-4 l/ha uz utrošak 100-400l vode/ha, kupus, kelj, cvjetača). Nakon primjene unijeti herbicid u tlo na dubinu 2-5 cm.

Zaštitu od jednogodišnjih uskolisnih (crvena svračica, koštan, muhar, mišji repak, slakoperka) i  širokolisnih (štir, loboda, konica, bročika, žabnjak, čistac) korova provesti jednim od herbicida na osnovi pendimetalina:  Stomp 330 E (4-5 l/ha; kupus, brokula, cvjetača),  Dost 330 E, Strong EC (5 l/ha; kupus), ili Pendigan 330 EC (4 l/ha; kupus, cvjetača, brokula, kelj pupčar). Korov herbicid usvaja putem korijena. Suzbijaju korove od nicanja do faze dva lista. Herbicidno djelovanje u tlu traje 2-3 mjeseca. Primjenjuju se prije presađivanja presadnica na dobro pripremljeno tlo bez gruda i optimalne vlažnosti.

Insekticide i herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis