Obavijest proizvođačima krumpira 02.04.2015.

Prilikom sadnje gomolja krumpira može se provesti preventivna zaštita  od zemljišnih štetnika (grčice, žičnjaci, rovci, gusjenice sovica pozemljuša) unošenjem u tlo granuliranih ili tekućih insekticida na osnovi klorpirifos-etila: Dursban E-48, Nufos,  Pirinex 48 EC(2-3 l/ha tretiranje u trake, 6-8 l/ha širom uz inkorporaciju), Kentaur G 5 (8-12 kg/ha tretiranjem u trake ili teflutrina Force 1,5 G primjenom u dozi 7-10 kg/ha.

Primjena zemljišnih insekticida opravdana je ako se prethodnim pregledom tla utvrdi kritičan broj pojedinog štetnika (žičnjaci i grčice- kritičan broj 3-5 štetnika/m²).

Ne koristiti u mladom krumpiru. K-91 dan.

Za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje protiv napada žičnjaka, grčica,sovica pozemljuša, lisnih uši  i krumpirove zlatice koristi se insekticid na osnovi imidakloprida  Gaucho FS 600 ROT (40 ml/100 kg gomolja uz utrošak 80 -300 l vode/ha  ili tretiranjem brazde prije sadnje  0,6 l/ha uz utrošak 300 l vode/ha) Nakon tretiranja gomolja nije dozvoljena folijarna primjena pripravaka na osnovi imidakloprida (Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid…).

Prije nicanja krumpira za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova može se primijeniti jedan od herbicida na osnovi pendimetalina: Panida grande EC3-4,6 l/ha), Stomp 330 E, Dost 330 E, Strong ili Pendigan 330 E u dozi 4-6 l/ha ili Plateen WG 41,5 (2-2,5kg/ha).

Jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne  korove suzbijaju: Racer 25 CS, Racer 25 EC, Master EC 25, Roko EC u dozi 2 l/ha; Linurex 50 SC (1,2 l/ha) ili Afalon disperzija (1,35 l/ha) (linuron, ne koristiti u mladom krumpiru); Filon 80 EC(4-5 l/ha, prosulfokarb),  te Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senior WP, Senat WG, Metro ili Mistral 70 WG (metribuzin). Navedena sredstva na osnovi metribuzina mogu se primijeniti prije nicanja krumpira u dozi 0,75-1,5 kg/ha ili nakon nicanja krumpira u smanjenoj dozi  0,5-0,75 kg/ha. Primjena nakon nicanja krumpira nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izrazito rane sorte krumpira. Karenca je 42 dana.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis