Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 23.03.2015.

Proteklih dana bilježimo porast dnevne temperature zraka te su na većini lokaliteta jabuke i kruške u razvojnom stadiju otvorenih vršnih pupova.                                                                                                                                                                                                                                

Meteorolozi nakon 25 ožujka najavljuju mogućnost oborina, stoga je prije najavljenih oborina u nasadima jabuka i krušaka potrebno izvršiti tretiranje pripravcima na osnovi bakra: Nordox 75, Nordox super 75, Neoram WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Champion blauvit, Cuproline, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bakreno vapno WP 50, Gypso,  Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha 20 Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20, Modra galica ili Plavi kamen.

Primjenom navedenih pripravaka saniraju se rane od rezidbe te umanjuje infektivni potencijal uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).  

Za suzbijanja štitastih ušiju i jaja lisnih ušiju ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja (Bijelo ulje ili Mineralno ulje).

Moguće je koristiti gotove pripravke bakra i mineralnog ulja: Crveno ulje ili Modro ulje.
Upozoravamo voćare da vrše pregled pupova na moguću prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), naročito u voćnjacima koji su u blizini šume. Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetova dopuštenje ima pripravak Decis 2,5 EC. Navedeni pripravak nije dopušten u integriranoj proizvodnji jezgričavog voća.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis