Pčelari unutar Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Potpore za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, odnosno unutar operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima. Korisnici te mjere su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka 1 Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda ribarstva. Valja naglasiti da intenzitet potpora iznosi 50 % od iznosa prihvatljivog ulaganja. Također postoji mogućnost uvećanja za 20 % ako se ostvaruju ulaganja unutar Europskog inovacijskog partnerstva odnosno za ulaganja koje provode proizvođačke organizacije. Visina potpore kreće se od minimalnih 10.000 eura do najviše 3 milijuna eura na temelju odobrenih projekata. Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinaciranje u sektoru pčelarstva odnose se na ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, punjenje i skladištenje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom. Logično da korisnik mjere mora ispuniti određene uvjete prihvatljivosti poput spoznaje da:

 • objekt za preradu mora biti registriran/odobren za obavljanje prerađivačke djelatnosti na kraju ulaganja
 • korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000,00 kuna
 • korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • korisnici u teškoćama u smislu smjernica Unije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici.
 • ako projekt zahtijeva provedbu postupka ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš, ista se mora provesti prije ulaganja

Razumljivo da unutar spomenute mjere postoje različiti kriteriji i bodovanje prilikom odabira mogućih korisnika. To su slijedeći kriteriji:

 • Veličina poduzeća
  • mikro i mala
  • srednja
  • velika
 • Proizvođačka grupa/organizacija/zadruga/zajednički projekt
 • Ulaganje u prioritetne sektore (prerada mesa i mlijeka, prerada voća i povrća)
 • Tip ulaganja
  • ulaganje u izgradnju i opremanje
  • ulaganje u rekonstrukciju, modernizaciju ili opremanje postojećih objekata
  • ulaganje u proizvodne procese iz sheme kvalitete
 • Inovativnost
  • ulaganjem se uvodi novi inovativni tehnološki proces
  • uvođenje novog proizvoda, novog i unaprijeđenog tehnološkog procesa ili marketinškog  alata

Zlatko Tomljanović, dr. med. vet.
Igor Petrović, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis