Obavijest poljoprivrednicima! 05.11.2014.

U studenom započinje godišnja akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Međimurja!

Tvrtka CIAK u suradnji sa CROCPA tijekom mjeseca studenog 2014. u Međimurju započinje akciju organiziranog zbrinjavanja ambalažnog otpada od kemijskih sredstva za zaštitu bilja prema rasporedu navedenom u Tablici 1.!

Tablica 1. Vrijeme i mjesto prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja:

Datum
Lokacija
Adresa
Vrijeme

04.11. 2014.

Donji Kraljevec

PZ Čakovec, Kolodvorska 74

8.00-12.00

11.11. 2014.

Kotoriba

PZ Čakovec,

Sajmišna bb

8.00-11.00

13.11. 2014.

Štrigova

Kocen Agro d.o.o.

8.00-11.00

17.11. 2014.

Sveti Martin na Muri

Agromartin d.o.o.,

Čakovečka bb

8.00-10.00

20.11. 2014.

Belica

Lipovke 6

8.00-11.00

25.11. 2014.

Dunjkovec

Poljoposavec d.o.o.

Matije Gupca 5a

8.00-10.00
 

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža onih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: AM Agro, Agroteks, Agrochem-Maks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroScience, Florel, Syngenta Agro, Genera.

Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list za opasni otpad (obrazac PL-Oo) te Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO). Navedeni obrasci se mogu kupiti u knjižarama "Narodnih novina".

Upute za popunjavanje obrazaca Prateći list za opasni otpad i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada možete vidjeti na web-stranici www.ciak.hr ili u prije najavljenih dana sakupljanja u Savjetodavnoj službi Čakovec.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis