Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 03.11.2014.

Poljoprivredni proizvođači koji su obavili sjetvu ozimih žitarica trebaju voditi brigu i o mogućoj zakorovljenosti usjeva. U jesenskom periodu zajedno s usjevom prezimljuju korovi iz skupina:

a)      Širokolisnih korova s vrstama: priljepača, divlji mak, mišjakinja, jarmen, mrtva kopriva, čestoslavica, maćuhica, pastirska torbica i

b)      uskolisnih ili travnih korova koji većinom niču u jesen: slakoperka (paulj) – vrlo čest korov posljednjih godina u usjevima pšenice, divlja zob, vlasnjača (Poa), mišji repak.

Jedna od mogućnosti suzbijanja korova u ozimim žitaricama je u jesen nakon sjetve, a prije nicanja i u tom periodu herbicid svoju djelotvornost u tlu zadržava do proljeća. Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove.

Herbicidi koji se imaju dozvolu u RH za primjenu u ovom periodu su: Cougar, Tornado, Legato plus koji se mogu primijeniti i nakon nicanja usjeva u fazi 2-3 lista kada se mogu primijeniti i Herbaflex  te kombinacija sredstava Logran 20 WG + Filon 80 EC.

Napomena: Herbicidima Cougar i Tornado je krajnji rok za primjenu  1.1.2015.

Tretiranja upisati u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN.142/12, članak 30. stavak 3).

                                                                                                                             Vesna Bradić, dipl.ing.agr. Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

                                                                                             

Pripremi za ispis