Obavijest maslinarima! 17.10.2014.

Nakon završene berbe maslina za lijepa i mirna vremena u nasadima preporučamo nastavak tretiranja protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleagina). Tretiranje u ovim rokovima ne bi trebalo izostaviti u nasadima s prisutnošću raka masline (Pseudomonas savastanoi) zbog njegovog olakšanog širenja putem ozljeda koje nastaju prilikom berbe. Za obje bolesti registriran je pripravak na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva Neoram WG).

Za suzbijanje paunovog oka moguće je primijeniti i pripravak na osnovibakarnogoksida(trgovačkognazivaNordox 75) ili pripravak na osnovi krezoksim-metila(trgovačkog naziva Stroby).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis