Obavijest maslinarima! 24.09.2014.

Ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti i ovisno o planiranoj berbi i dalje preporučamo zaštitu masline od maslinine muhe (Bactrocera oleae) posebice u nasadima sa zastupljenim sortimentom kasnijeg dozrijevanja .

Karenca pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva Success bait) iznosi 14 dana.

Karenca pripravka na osnovi deltametrina (trgovačkog naziva Decis 2,5 EC) iznosi 21 dan.

Karenca pripravaka na osnovi dimetoata (trgovačkog naziva Rogor 40, Calinogor, Chromgor 40*, Perfekthion, Ritam*, Sistemin E-40*, Chromgor) iznosi 42 dana.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu.

Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha  01.01.2015.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

 
Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis